Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of biofuel production development
Written by (author): Ing. Tomáš Forgáč
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie vývoja produkcie biopalív
Summary:Bakalárska práca je zameraná na tekuté biopalivá (bionafta a etanol) používané v doprave a na relevantné komodity používané na ich výrobu. Biopalivá ako alternatívne zdroje energie zažívajú v súčasnosti svoj rozkvet. Prvá časť práce poskytuje teoretické poznatky, ktoré zahŕňajú význam, charakteristiku, výrobu a vývoj biopalív a určitých vybraných komodít. Druhá časť práce sa venuje spracovávaniu údajov, ich interpretáciám a vzťahom. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť vývoj produkcie a cien biopalív, vývoj produkcie a cien komodít, vývoj podielu biopalív v palivách a zhodnotenie vývoja zahraničného agrárneho obchodu EÚ. K dosiahnutiu hlavného cieľa a parciálnych cieľov bolo potrebné využiť štatistické metódy bázický a reťazový index. Na základe vypracovaných grafov uvádzame vzťahy medzi produkciou a cenami, ich vývoj a ekonomické pozadie. Porovnávame situáciu na Slovensku so situáciou v Európskej Únii, definujeme ich vzťah a vyslovujeme závery. Na základe výsledkov je možné predpokladať, že existuje prepojenie medzi produkciu, vývojom cien a agrárnym obchodom na Slovensku a v Európskej Únii.
Key words:biopalivá, bionafta, etanol, kukurica, repka olejná, cukrová repa, cukrová trstina, agrárny obchod, index, produkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited