Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The production of biofuels and its effect in agriculture
Written by (author): Ing. Katarína Blštáková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Šišková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výroba biopalív a jej vplyv na poľnohospodárstvo
Summary:Abstrakt Predmetom bakalárskej práce bolo skúmanie slamy a jej efektívneho využitia v energetickom priemysle. V prvej časti práce informujem o súčasnom stave riešenej problematiky, ktoré som podložila rôznymi teoretickými poznatkami v kategóriách obnoviteľných zdrojov energie a biomasy. Druhá a tretia časť práce pozostáva z cieľa a z metodiky práce. Tu som poukazovala hlavne na efektívny charakter slamy ako vykurovacieho telesa. V poslednej časti práce kladiem dôraz na tuhé biopalivá, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v bioenergetike. Pomocnými zdrojmi pri práci mi boli rôzne dokumenty vypracované Európskom úniou a tiež príslušná literatúra zameraná na túto oblasť. V závere práce stručne poukazujem na silu monopolu - zemného plynu a tiež stručné zhodnotenie slamy a tuhých biopalív.
Key words:biomasa, obnoviteľné zdroje energie, efektívnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited