Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:ANALYSIS OF PRICE RELATIONSHIPS BETWEEN PRODUCTION AND SALE OF MILK IN SLOVAKIA
Written by (author): Ing. Emília Birková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM MLIEKA NA SLOVENSKU
Summary:Poľnohospodárske produkty a výrobky určené na predaj sa stávajú v čoraz väčšej miere ovplyvňované trhom a aktuálnymi zmenami spôsobenými v danom prostredí. Hlavným cieľom každej firmy je uspieť, stať sa výnimočným od konkurencie a ovládnuť či už národný alebo svetový trh. Predpokladom je získať konkurenčnú výhodu oproti ostatným a tak sa od nich odlíšiť. Predkladaná práca sa zaoberá analýzou cenových vzťahov medzi výrobou a predajom mlieka ako aj procesom stanovenia ceny a výberu vhodnej metódy na cenové určenie. Výrobcom orientovaná cena poskytuje priestor pre také stanovenie cien, aby jej hodnota zodpovedala spotrebiteľskému očakávaniu a zároveň, aby spĺňala určitú koreláciu vnímanej hodnoty spotreby. Cieľom práce je poskytnúť obraz o cenách mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú ponúkané na trhu, prihliadajúc na tvorbu cien a jej rozdielnosť vo výške za jednotlivé roky. Výsledkom práce je položiť odpoveď na otázku aké sú cenové vzťahy medzi výrobou a predajom, a ktorý z vybraných faktorov ovplyvňuje ceny mlieka. Zvolený postup pre spracovanie údajov sa odvíja od súčasnej situácie na trhu, pričom kľúčové sú zároveň aj predchádzajúce roky, nakoľko zvolená štatistická metóda dokáže skúmať viac početný model s viacerými premennými. Význam celej práce spočíva v hľadaní príčiny neustáleho rastu cien a nájdení jedného faktora ovplyvňujúceho celý proces cenotvorby mlieka.
Key words:cena, cenotvorba, hodnota, cena mlieka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited