Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the price relationship between production and sale of beef
Written by (author): Ing. Patrik Piroš
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM HOVÄDZIEHO MÄSA NA SLOVENSKU
Summary:Bakalárska práca "Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom hovädzieho mäsa" je zameraná na analýzu medzi jatočnými cenami jalovíc v kategórii mäsitosti E a spotrebiteľskými cenami. Teoretická časť práce obsahuje názory a výsledky výskumu domácich i zahraničných autorov o fungovaní trhu, trhového mechanizmu všeobecne ale aj špecificky na agrárnom trhu. Druhá časť práce je zameraná na vývoj stavov hovädzieho dobytka, analýzu cenovej transmisie pomocou elasticity cenovej transmisie, analýzu cenových vzťahov pomocou regresnej analýzy a marketingových marží. Sledované je obdobie 2002 -- 2014 na základe údajov z dostupných zdrojov, ktoré sú uvedené v zozname použitej literatúry. Stavy hovädzieho dobytka majú klesajúcu tendenciu, ale výrobné, spracovateľské a spotrebiteľské ceny majú rastúcu tendenciu za sledované obdobie. Najvyššie spotrebiteľské ceny u analyzovaných produktov boli zaznamenané v rokoch 2013 a 2014. V závere práce sú zosumarizované výsledky vlastnej práce a sú tiež odvodené závery na základe výsledkov analýz.
Key words:analýza, cena, hovädzie mäso, spotrebiteľ, výrobca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited