Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of e-commerce on business performance
Written by (author): Ing. Juraj Kollár
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Richard Hulík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv e-obchodu na výkonnosť podniku
Summary:Moja bakalárska práca je zameraná na vplývanie elektronického obchodu na podnikovú výkonnosť, nielen z hľadiska jeho štrukturálnych zmien, ale aj z hľadiska celkového vývoja dnešnej neustále viac digitalizovanej spoločnosti. V teoretickej časti práce sa budeme zaoberať problematikou elektronického obchodu ako sekundárneho produktu internetu. Zameriame sa na jeho analýzu, vývoj, na výhody a nevýhody aké nám elektronicky obchod prináša a na problémy spojené s jeho prevádzkovaním. Potom si rozoberieme pojmy ako sú podnik a výkonnosť. V analytickej časti práce sa budem venovať konkrétnej analýze vybraných podnikov a ich výkonnosti po implementácii elektronického obchodu do činnosti podniku.
Key words:internet, elektronický obchod, analýza podnikov, podniková výkonnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited