Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the Situation in the Land Market
Written by (author): Ing. Andrea Tóthová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza situácie na trhu s pôdou
Summary:Objektom skúmania našej práce bola analýza situácie na trhu s pôdou po implementácii zákona o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy, ako reakciu na ukončenie desaťročného moratória na predaj pôdy cudzincom po vstupe Slovenska do Európskej únie. V práci analyzujeme ponuky na predaj pôdy zverejnené v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku od jeho založenia. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom, potrebným pre pochopenie problematiky štruktúry a ochrany pôdneho fondu. V ďalšej časti sme hlavný cieľ práce rozpracovali na špecifické ciele. Tretia časť práce sa zaoberá použitými metódami spracovania výsledkov nášho výskumu. V poslednej časti práce prezentujeme výsledky empirického pozorovania zachyteného v databáze.
Key words:poľnohospodárska pôda, trh s poľnohospodárskou pôdou, cena poľnohospodárskej pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited