Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of biofuel production on land use
Written by (author): Ing. Zuzana Špaňová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:VPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA VYUŽITIE PÔDY
Summary:Problematika biopalív je v súčasnosti významná tak na regionálnej, ako na globálnej úrovni. Mnohým analýzam a výskumom podlieha nie len ich ekonomická, ale v poslednom období aj ich ekologická stránka a regionálny prínos. Práca bola zameraná na tekuté biopalivá používané v doprave, a to bioetanol a bionafta ako aj na hlavné plodiny na ich produkciu repku olejnú a pšenicu. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv ich výroby na zmeny vo využití pôdy na Slovensku a v regióne Európskej únie. Pre účely tejto analýzy bol zvolený časový interval rokov 2006 až 2012. Prvá časť práce bola zameraná na priblíženie problematiky biopalív a ich produkcie z pohľadu ich historického vývoja, ekologickej a ekonomickej stránky, vplyvu na zmeny vo využití pôdy, ako aj uplatnenia politiky EÚ. Časť Výsledky práce je zameraná na zhodnotenie produkčných charakteristík biopalív a hlavných plodín na ich výrobu, ale aj zmien vo využití pôdy vplyvom zvyšovania ich výroby. Súčasťou tejto časti práce je taktiež odhad plôch v regióne EÚ, potrebných na naplnenie cieľa únie v tejto oblasti.
Key words:biopalivá, využitie pôdy, repka olejná, pšenica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited