Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Volatility of prices of agricultural commodities and food
Written by (author): Ing. Zuzana Chrenová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Volatilita cien potravín a agrokomodít
Summary:Vysoká volatilita cien agrokomodít a potravín má vážne dôsledky predovšetkým pre najchudobnejších, ktorí vynakladajú veľkú časť svojich príjmov na nákup základných potravín. Táto diplomová práca sa preto zaoberá volatilitou cien potravín a agrokomodít a cieľom práce je analýza príčin volatility cien potravín a agrokomodít a analýza dopadov tohto javu. Práca je členená na dve časti, a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť objasňuje základné pojmy súvisiace s témou práce. Praktická časť sa skladá z troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vývoj cien agrokomodít. Druhá kapitola sa venuje vývoju cien potravín. Tretia kapitola prezentuje výsledky regresnej a korelačnej analýzy, v ktorej sa skúmali príčiny vzniku volatility cien dvoch potravín a dvoch agrokomodít. V závere je poskytnuté zhodnotenie dosiahnutých výsledkov práce.
Key words:ceny agrokomodít, volatilita, ceny potravín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited