Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economic impacts of the production of energy crops in agriculture
Written by (author): Ing. Lucia Mráziková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické dopady produkcie energetických plodín na poľnohospodárstvo
Summary:Diplomová práca sa zaoberá ekonomickými dopadmi pestovania energetických plodín na poľnohospodárstvo. Úvodná časť sa venuje predovšetkým základným definíciám energetických plodín, biomasy, výhod a nevýhod, príležitostí i bariér. Značná časť literárneho prehľadu je venovaná dotáciám zo štátneho rozpočtu. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť ekonomické dopady pestovania energetických plodín na poľnohospodárstvo. Nosnú časť tvorí vlastná práca, ktorá bližšie analyzuje stanovené dopady. Prostredníctvom štatistických metód sme potvrdili, resp. vyvrátili stanovené hypotézy o predpokladaných dopadoch. Využili sme i komparáciu efektívneho využitia, pestovania vybraných plodín v rámci Slovenskej a Českej republiky. V závere sme zhodnotili naše výsledky a vyslovili očakávania resp. odporúčania do budúcnosti.
Key words:dotácie, energetické plodiny, biomasa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited