Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Price volatility of food and agricultural commodities
Written by (author): Ing. Júlia Pittnerová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Volatilita cien potravín a agrokomodít
Summary:Svetová hospodárska kríza rokov 2007 -- 2008 a nedávne zvýšenie cien potravín vyvolali zvýšenú pozornosť na príčiny a dôsledky kolísania cien potravín na slovenskom trhu. Premenlivosť cien je bežnou súčasťou správne fungujúceho trhu s komoditami. Avšak ak sa táto premenlivosť stane výraznejšou a nepredvídateľnejšou, možno hovoriť o volatilite cien. Predkladaná diplomová práca je venovaná volatilite cien potravín a agrokomodít. Kvantifikácia volatility je zameraná na nasledovné potraviny a agrokomodity: obilniny, hydinu, vajcia, jatočný dobytok a mlieko, mliečne a mäsové výrobky. Na základe cien na mesačnej báze je kvantifikovaná volatilita, ktorá je následne zhodnotená metódou komparácie v čase, medzi produktmi, medzi hodnotami na Slovensku a vo svete a počas hospodárskej krízy a po nej. Neriešenie problému volatility môže mať ďalekosiahle následky.
Key words:agrokomodity, hospodárska kríza, volatilita, cena, potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited