Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact biofuels on food security
Written by (author): Ing. Tomáš Zboril
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Ondřej Šabata, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:VPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ
Summary:Predkladaná diplomová práca je zameraná na posúdenie vpylvu biopalív na potravinovú bezpečnosť. Spracované sú východiská k problematike biopalív a potravinovej bezpečnosti s pomocou domácich a zahraničných autorov, legislatíva týkajúca sa biopalív. Bola spracovaná problematika energetickej náročnosti pri pestovaní plodín využívaných pri výrobe biopalív, porovnanie krajín Európy v oblasti predajných cien potravinových komodít, analýza vyplyvov ktoré pôsobia na potravinovú bezpečnosť, vplyvy na produkciu biopalív, porovnanie vývoja cien potravín v závislosti na spotrebe ropy. V závere práce je zhodnotenie na základe nazbieraných dát pomocou regresnej analýzy.
Key words:obnoviteľné zdroje, potravinová bezpečnosť, biopalivá, bioetanol, bionafta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited