Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Price relations between production and sale of milk in Slovakia
Written by (author): Bc. David Novák
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom mlieka na Slovensku
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať cenové vzťahy medzi výrobou a predajom mlieka na Slovensku. Práca pozostáva z častí, kde sú opísane definície ceny, mlieka a vlastná práca. V prvej časti sme sa venovali súčasnej situácii na trhu, faktorom tvorby cien, funkcie cien, cenovej tvorby, ktorá pozostáva z troch stratégii a to nákladovo orientovaná, dopytovo orientovaná a konkurenčne orientovaná. Na záver tejto časti som doplnil metódy tvorby cien. V druhej časti bakalárskej práce som sa venoval definícií a významnosti mlieka, jeho výroby na Slovensku, spotreby a porovnanie produkcie mlieka medzi Slovenskom a Európskou úniou. Záver tejto časti sa zaoberá cenou a zložením mlieka. V poslednej časti práce sa nachádza vlastná práca, v ktorej sme sa zaoberali produkciou polotučného mlieka na Slovensku. Pomocou výpočtu marketingovej marže sme zistili predajnú cenu polotučného mlieka na Slovensku a podiel výrobcov na maržu. Sledovali sme obdobie od roku 2010 do roku 2017. Výsledné závery ukázali, že výrobné a predajné ceny sú ovplyvňované viacerými faktormi.
Key words:Analýza ceny, Cenová stratégia, Trh, Cena mlieka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited