Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis price relationship between production and sale of meat in Slovakia
Written by (author): Ing. Katarína Hrnková
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Timotej Husár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom mäsa na Slovensku
Summary:Diplomová práca je venovaná analýze cenových vzťahov medzi jednotlivými stupňami dodávateľského reťazca - výrobou, spracovaním a predajom hydinového mäsa. Prvá časť práce je venovaná teoretickým poznatkom týkajúcim sa trhu a podnikom tak poľnohospodárskym, ako i potravinárskym až po obchod. Zároveň je stručne rozpracovaný prehľad súčasného stavu na trhu s hydinou. V praktickej časti sa venujeme konkrétnym štúdiám cien výrobcov, spracovateľov a spotrebiteľov. Analyzujeme ceny pre tovary kurča, jemné hydinové párky a šunkovú salámu. Pozorované sú ceny za obdobie roku 2006-2016. Vyhodnocujeme podiel jednotlivých článkov vertikály na cenách výrobkov a využitím regresnej analýzy odhadujeme, ako sa zmení cena na jednom stupni vertikály, pri zmene ceny o 1 jednotku v inej časti vertikály.
Key words:spracovateľ, výrobca, predajca, hydinové mäso, cenová transmisia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited