Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the price relationship between production and sale of food in Slovakia
Written by (author): Ing. Patrik Piroš
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom potravín na Slovensku
Summary:Diplomová práca "Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom potravín na Slovensku" je zameraná na analýzu medzi výrobnými a predajnými cenami vybraných druhov potravín. V teoretickej časti práce sú sumarizované názory a výsledky výskumov zahraničných i domácich autorov o cene, tvorbe ceny, svetových cenách potravín, výrobe i problémoch pri stanovení ceny v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Praktická časť práce je zameraná na základné údaje o výrobných podmienkach, vývoj výrobných a predajných cien potravín, marketingové marže a tiež na vzájomný vzťah medzi výrobnými a predajnými cenami potravín. Z dostupných údajov, ktorých zdroje sú uvedené v zozname použitej literatúry bolo analyzované obdobie 2006 - 2016. Za sledované obdobie môžeme sledovať rôzne výkyvy v cenách, avšak spotrebiteľské ceny sledovali spoločný rastúci trend, v niektorých prípadoch s dosiahnutím ich maxima v roku 2012. Na spotrebiteľské ceny vplývala aj zmena výšky sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané druhy potravín v roku 2016. V závere diplomovej práce sú sumarizované výsledky vlastnej práce, na základe ktorých sú odvodené závery k danej problematike.
Key words:cena, potraviny, analýza, spotrebiteľ, výrobca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited