Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identifikační číslo: 1489
Univerzitní e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice
Autor: Ing. Jaromír Džubera
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Kulla, MBA
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice
Abstrakt:Bakalárska práca " Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice " sa venuje ekonomickému zhodnoteniu efektívnosti výroby bioplynu na úrovni konkrétnej bioplynovej stanice. Budeme analyzovať celkovú efektívnosť výrobného procesu, ktorému priamo podlieha určenie kritérií pre rozhodovanie o investícií finančných prostriedkov. Výstupom naplnenia hlavného cieľa bude vyslovenie záveru o efektívnosti, prípadne neefektívnosti prevádzky vybranej bioplynovej stanice za zadaných podmienok. K naplneniu hlavného cieľa prispeje splnenie čiastkových cieľov. Pôjde o: zber a spracovanie vstupných údajov, analýzu zloženia a množstva vstupnej biomasy, zhodnotenie výnosnosti z hľadiska produkcie bioplynu, spracovanie údajov o energetických vstupoch a výstupoch bioplynovej stanice, analýza technického riešenia bioplynovej stanice, vyhodnotenie celkovej energetickej účinnosti, vyhodnotenie nákladov a prínosov bioplynovej stanice, návrhy a odporúčania. Celkový systém ekonomického zhodnotenia procesu výroby bioplynu nie je jednoduchou záležitosťou. Pre potreby naplnenia hlavného cieľa budeme vychádzať z istých zadaných podmienok. Východisko bude podmienené spôsobu realizácie investície do systému bioplynovej stanice. Práca navyše využíva základné ekonomické ukazovatele pre podporu ekonomického zhodnotenia efektívnosti výrobného procesu bioplynu.
Klíčová slova:bioplynová stanica, ekonomické zhodnotenie, doba návratnosti systému

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně