Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of electronic commerce in small and medium enterprises
Written by (author): Ing. Lucia Mráziková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie elektronického obchodu v malých a stredných podnikoch
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením využitia elektronického obchodu v malých a stredných podnikoch. Úvodná časť je venovaná definíciám základných pojmov skúmanej problematiky. Do práce boli zahrnuté výhody a nevýhody prevádzkovania elektronického obchodu. Právna stránka tvorí dôležitú súčasť teoretickej časti. Analytická časť sa zaoberá komparáciou stanovených hypotéz s reálnou skutočnosťou. Pre vypracovanie tejto časti bude využitý dotazníkový prieskum, na základe ktorého zanalyzujeme a interpretujeme zistené výsledky na vybranej vzorke podnikov.
Key words:consumer, e-business, elektronický obchod, e-commerce, business, government

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited