Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Impact of biofuel production on food security
Written by (author): Bc. Nina Kučerová
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv výroby biopalív na potravinovú bezpečnosť
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá dopadom výroby biopalív na potravinovú bezpečnosť. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje úvodu do problematiky a definíciám na teoretickej úrovni, pre lepšie pochopenie rizík potravinovej bezpečnosti a dopadov biopalivovej výroby. Druhá je praktická časť, v ktorej sme skúmali dopady výroby biopalív na potravinovú bezpečnosť v konkrétnych krajinách, Malawi a Brazílii. Pre zistenie týchto dopadov bola využitá viacnásobná regresná analýza, ktorá zahŕňa výrobu biopalív na domácej úrovni. Výsledky analýzy sú následne porovnané medzi sebou a s výsledkami z iných štúdií.
Key words:biopalivá, potravinová bezpečnosť, regresia, ceny potravín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited