Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Price Volatility of Food and Agricultural Commodities
Written by (author): Ing. Karin Nemčková
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Volatilita cien potravín a agrokomodít
Summary:Vyššie ceny potravín za posledné roky viedli k rozšírenému názoru, že volatilita cien potravín sa zvýšila. Rozsah, v ktorom kolíše cena komodít, ovplyvňuje výdavky domácností a ich zraniteľnosť voči chudobe, keďže chudobnejšie domácnosti míňajú väčšie množstvo peňazí zo svojho príjmu na nákup základných potravín. Cieľom záverečnej práce je odhaliť stupeň volatility cien vybraných potravín a agrokomodít a príčiny volatility cien potravín a agrokomodít na Slovensku a v zahraničí. Z výsledkov vyplýva, že ceny vybraných potravín a agrokomodít boli v sledovanom období volatilné. Na základe regresného modelu sme zistili, že faktormi, ktoré ovplyvňujú volatilitu ceny pšenice sú cena ropy a hrubý domáci produkt. Úhrn zrážok volatilitu ceny pšenice neovplyvňuje. Volatilitu ceny kukurice a sóje na základe regresného modelu neovplyvňuje ani jeden z faktorov, ktorými sú úhrn zrážok, cena ropy a hrubý domáci produkt. Volatilitu ceny vajec ovplyvňuje cena nakúpenej alebo chovanej sliepky a náklady na prácu v poľnohospodárstve a neovplyvňuje cena krmiva. Volatilitu ceny mliečnej čokolády ovplyvňuje cena kakaa a cena cukru. Vzhľadom na dôležitosť témy a jej dopad na najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva sme sa zamerali aj na sledovanie tohto vplyvu. Zosumarizovali sme výsledky relevantných štúdií, kde podľa Martin, Ivanic (2016) krátkodobé zvyšovanie cien má negatívne dôsledky pre chudobných, avšak z dlhodobého hľadiska je zvyšovanie cien pozitívne pre chudobných. Dorward (2012) dospel k názoru, že zvyšovanie ceny vedie k nárastu chudoby. Headey (2014) sa domnieva, že vyššie ceny potravín môžu byť nakoniec dobré pre chudobných.
Key words:cena, volatilita, potraviny, agrokomodity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited