Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of development on the land market
Written by (author): Ing. Martin Ďurček
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:PhDr. Renáta Beňová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza vývoja na trhu s pôdou
Summary:Diplomová práca poukazuje na analýzu vývoja trhu s pôdou po implementácií zákona o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy. Približuje reakciu na ukončenie moratória predaja pôdy cudzincom, ktoré trvalo desať rokov po vstupe Slovenska do Európskej únie. V práci analyzujeme jednotlivé ponuky predaja pôd v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku za nami zvolené obdobie. Práce je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole charakterizujeme teoretické poznatky, ktoré sú potrebné pre pochopenie danej problematiky - štruktúra a ochrana pôdneho fondu. V druhej kapitole sme si vytýčili ciele, ktoré budú objektom skúmania. Treťou kapitolou riešime metodické postupy použité v našom výskume. V štvrtej kapitole sa venujeme výsledkom rozsiahleho výskumu a interpretácií poznatkov zachytených z databázy Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Nazdávame sa, že naša diplomová práca poskytne ucelený obraz o predaji pôdy podľa zákona a oboznámenie sa s jednotlivými krokmi predaja poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike.
Key words:poľnohospodárska pôda, moratórium, predaj pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited