Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identifikačné číslo: 1489
Univerzitný e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
2
 Development of Agriculture in Visegrad CountriesJ. Pokrivčák
Visegrad Grants
riešiteľ
01.01.201331.12.2014
3 Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodítVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2013
31.12.2015
4
 Dopady vstupu SR do EÚ na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov
M. RajčániováGA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.200631.12.2007
5
 E-agropotravinárske podnikanie v kontexte znalostnej ekonomiky.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2010
31.12.2011
6
 Ekonomické a environmentálne aspekty prechodu SR na biohospodárstvo
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca zodpovedného riešiteľa
01.01.2020
31.12.2022
7KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ10.04.2012
31.12.2014
8E. Lazorčáková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca zodpovedného riešiteľa
01.01.2017
31.12.2019
9 Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politíkJ. PokrivčákVšeobecné výzvyriešiteľ01.07.201730.06.2020
10 Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky
Všeobecné výzvy
výskum 01.07.2019
30.06.2022
11 Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosťJ. Pokrivčák
Všeobecné výzvy
riešiteľ
01.07.201231.12.2015
12J. Pokrivčák
FP7
riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
13 Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na agropotravinársky sektorM. Rajčániová
Všeobecné výzvy
výskum
01.07.2016
30.06.2019
14 Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na SlovenskuGranty nadácií
riešiteľ
01.01.200531.12.2006
15 Vplyv vládnych regulácií na trh s poľnohospodárskou pôdou na SlovenskuM. RajčániováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)výskum
01.01.2016
31.12.2018
16Všeobecné výzvy
riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
17
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
výskum
01.01.2019
31.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý