Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcel Kliment, PhD.
Identification number: 1492
University e-mail: marcel.kliment [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bulák
Využitie "Low Cost" fotogrametrických dát pri projektovaní v krajine
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bulíková
Fotogrametrické spracovanie historických snímok pre účely usporiadania pozemkového vlastníctva
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Bulíková
Register obnovenej evidencie pozemkov
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Čierny
Automatizácia projektovania spoločných zariadení a opatrení v projektoch pozemkových úprav (na príklade komunikačných opatrení)
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Grežo
Technologické základy infraštruktúry priestorových informácií
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Haláková
Obnova katastrálneo operátu v katastrálnom území Mlynárce
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lucia Hlavatá
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
April 2021Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Javor
Kvalita mikroreliéfu pre účely identifikácie drsnosti pôdy získaného blízkou fotogrametriou
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oriana Chiara Mária Kelemen
Prejavy duplicity vlastníctva ku pozemkom po zápise pozemkových úprav do katastra nehnuteľností
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oriana Chiara Mária Kelemen
Problematika rozdrobenosti a duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností
June 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Králik
"Low cost" digitálna fotogrametria pri účelovom mapovaní v projektoch pozemkových úprav
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Macháčková
Geometrický plán v prostredí GNSS RTK
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Molnár
Tvorba presných modelov metódami blízkej fotogrametrie
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Nováková
Využiteľnosť GNSS (Globálnych Navigačných Satelitných Systémov) pri účelovom mapovaní v projektoch pozemkových úprav
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Rábek
Overenie kvality priestorových údajov v GIS
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Šikula
Aktualizácia druhov pozemkov v katastrálnom operáte
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marta Švecová
Postup usporiadania pozemkového vlastníctva na našom území s využitím historických grafických snímok a písomných podkladov
June 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Švecová
Zápisy práv k nehnuteľnostiam po pozemkových úpravách
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Tibenský
Digitalizácia nehnuteľných kultúrnych pamiatok
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress