Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identifikačné číslo: 1494
Univerzitný e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Badiková
Určenie erózneho odnosu z poľnohospodárskej pôdy vybraného územia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Katarína Bakalárová
Zhodnotenie zložiek krajinnej štruktúry vybranej časti krajiny na základe viacerých časových období
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simona Baránková
Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Brestovská
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území Mojmírovce
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Cupal
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Cyprich
Hodnotenie zmien využívania obce Podhorany v skúmanom časovom horizonte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Cyprich
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Čecho
Digitálny model reliéfu a jeho aplikácie v poľnohospodárstve
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Čecho
Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov reliéfu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Černák
Hodnotenie zmien využívania vybraného územia v časovom horizonte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Černák
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Gergič
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obce
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Gergič
Využiteľnosť GIS GPS zariadení pri mapovaní z hľadiska dosiahnutej presnosti
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ladislav Grežo
Bezkontaktné metódy merania skládky TKO
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ladislav Grežo
Bezkontaktné metódy merania skládky TKO
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Habšudová
Kataster nehnuteľností v Slovenskej a v Českej republike
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hanková
Vplyv vybraných interpolačných metód na digitálny model reliéfu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ing. Elena Homolova
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hrudka
Hodnotenie vybraného povodia z hľadiska ohrozenosti vodnou eróziou metódami GIS
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hrudka
Modelovanie účinnosti protieróznych opatrení v území využitím GIS
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Chlpík
Hodnotenie kvality digitálnych výškových modelov reliéfu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Chlpík
Využitie digitálnych modelov reliéfu v pozemkových úpravách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Ivanová
Hodnotenie zmien využívania vybraného územia v časovom horizonte
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Ivanová
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anita Kisová
Morfometrická charakteristika vybraného územia využitím metód GIS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anita Kisová
Vplyv morfometrických parametrov pri modelovaní hydrologických procesov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kočica, PhD.
Digitálny model reliéfu a možnosti jeho tvorby
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kojda
Miestny územný systém ekologickej stability pre potreby pozemkových úprav
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Kosák
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kraslan
Hodnotenie interpolačných metód pri tvorbe aplikačných máp v presnom poľnohospodárstve
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kraslan
Tvorba mapových podkladov pre presné poľnohospodárstvo
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slavomíra Kubíková
Hodnotenie interpolačnych metód pre tvorbu georeliéfu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Kurnátová
Tvorba, význam a zhodnotenie abiokomplexov vybraného územia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Kurnátová
Tvorba abiokomplexov prostriedkami GIS
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vavrinec Landczman
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Lehoťáková
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karolína Lehoťáková
Využitie morfometrických charakteristík v projektoch pozemkových úprav
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Šimon Mego
Zmeny využívania krajiny v časovom horizonte.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Šimon Mego
Zmeny využívania vybraného územia v danom časovom horizonte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Mičudová
Využiteľnosť GIS GPS zariadení pri mapovaní z hľadiska dosiahnutej presnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Mihalkovič
Modelovanie intenzity vodnej erózie v území v prostredí geografických informačných systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriam Moricová
Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Miriam Moricová
Environmentálne riziká intenzívneho využívania poľnohospodárskej pôdy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miriam Moricová
Určenie ohrozenia krajiny vodnou eróziou
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miriam Moricová
Určenie ohrozenia krajiny vodnou eróziou
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katalin Nagyová
Metódy interpolácie geografických dát, ich vhodnosť pre krajinné plánovanie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katalin Nagyová
Vodný režim pre podzemné vody vo vybranej lokalite
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Sádovský
Hodnotenie vybraného povodia z hľadiska ohrozenosti vodnou eróziou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Sádovský
Modelovanie a monitoring vodnej erózie v území s využitim GIS
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Sleziak
Aplikačné mapy pre presné poľnohospodárstvo
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Slovíková
Využitie morfometrických charakteristík v krajinnom plánoavní.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Stančiaková
Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lucia Stančiaková
Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Szabo
Vytýčenie stavebného objektu elektronickým diaľkomerom - Elta 40R
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Šepeľa
Tvorba abiokomplexou prostredkami GIS
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Valenta
Vplyv digitálneho modelu reliéfu pre určenie erózneho ohrozenia územia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Valenta
Vplyv kvality digitálneho modelu reliéfu na modelovanie eróznych procesov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adrián Varga
Interpolačné metódy pri tvorbre DMR, ich vhodnosť pre krajinné plánovanie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Varga, PhD.
Modelovanie optimálneho rozmiestnenia protieroznych opatrení v území
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Vladovičová
Morfometrické charakteristiky územia pre potreby pozemkových úprav
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Vladovičová
Vplyv vstupných údajov do hydrologických a morfometrických analýz územia v prostredí ArcGIS
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná