Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Modelling the effectiveness of anti-erosion measures in the area using GIS
Written by (author): Ing. Martin Hrudka
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Dušan Kočický
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie účinnosti protieróznych opatrení v území využitím GIS
Summary:
Práca sa zaoberá výpočtom erózneho odnosu vodnou eróziou bez protieróznych opatrení a výpočtom erózneho odnosu s navrhnutými protieróznymi opatreniami. Erózny odnos počítame pomocou univerzálnej rovnice straty pôdy (USLE) v prostredí programu ArcMap. Vytvorili sme podklady pre výpočet erózneho odnosu. V práci sme vypočítali jednotlivé erózne faktory na základe Wischmeier a Smith. V záujmovom území obce Golianovo sme vypočítali odnos pôdy a zaradili do tried stupňov eróznej ohrozenosti pôdy. Na základe výsledkov sme navrhli protierózne opatrenia a vypočítali erózne ohrozenie pôdy. Výsledkom práce je porovnanie erózneho odnosu pôdy bez protieróznych opatrení a s navrhnutými protieróznymi opatreniami. Po porovnaní výsledkov sme zistili, že sa zmenšila ohrozenosť pôdy v záujmovom území. Dosiahnuté výsledky práce môžu byť podkladom pre navrhnutie protieróznych opatrení v záujmovom území.
Key words:
erózia pôdy, univerzálna rovnica straty pôdy, protierózne opatrenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited