Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Halva, PhD.
Identification number: 1494
University e-mail: jozef.halva [at] uniag.sk
 

     
Graduate     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Methods of Surveying Spatial Data for Creating Elevation
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Vrták
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu
Summary:V bakalárskej práci s názvom Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu sa autor snaží zozbierať informácie o rôznych metódach a porovnať ich z rôznych hľadísk. Cieľom práce je ozrejmiť pojmy výškopisu, predstaviť súvislý teoretický základ. Bakalárska práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej časti práce sme sa venovali rozpracovaniu stručného prehľadu teoretických základov výškového merania. Taktiež sme sa oboznámili s vybranými meračskými metódami zberu priestorových údajov, metodickým postupom pri ich realizácii či využitím v praxi. Teoretický obsah bakalárskej práce je pretraktovaný v diskusnej časti práce s konzultantom - odborníkom v odbore geodézia, kartografia a kataster, ktorý predkladá svoje vlastné poznatky zo svojej doterajšej praxe geodeta a porovnáva štandardné teoretické princípy a praktické postupy so spôsobmi a možnosťami ich využitia v aplikačnej praxi. V závere sa nám podarilo identifikovať tie metódy merania, ktoré sú v súčasnosti najviac používané a aké výhody poprípade nevýhody dané metódy charakterizujú.
Key words:
výškopis, výškové meranie , metódy merania , geodézia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited