Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 1495
Univerzitný e-mail: peter.toth [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Balgová
Nové druhy škodcov v sadoch a vinohradoch ako dôsledok klimatických zmien
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
Druhové spektrum hmyzu vyvíjajúceho sa na vesnovke obyčajnej (Lepidium draba) s dôrazom na druhy perspektívne pre biologickú reguláciu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Botyanszká, PhD.
Fenotypické variácie medzi populáciami ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) z rôznych habitátov a regiónov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Brečka
Vplyv prirodzených nepriateľov na šírenie a aklimatizáciu invázneho byľomora Dasineura gleditchiae v podmienkach Slovenska
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Brečka
Vplyv prirodzených nepriateľov na šírenie a aklimatizáciu invázneho byľomora Dasineura gleditchiae v podmienkach Slovenska
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Buhaj
Konzervačná biologická regulácia byľomora kelového
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: B.Sc. Elyas Faqiri
Pestovanie a regulácia škodcov šafranu siateho (Crocus sativus, Iridaceae)
apríl 2022
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Fečko
Hospodársky význam blanokrídleho hmyzu z čeľade sršňovité (Vespidae) vo vinohradoch
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Fečko
Regulácia chorôb viniča hroznorodého v ekologickom vinohradníctve
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Fuska
Biologická ochrana vo vinohrade
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Granec
Význam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Gregušová
Rozdiely v množstve semien ambrózie palinolistej v pôde v rôznych habitátoch
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Janiga
Regulácia vrtivky čerešňovej, Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758) prípravkom Naturalis na baze huby Beauveria bassiana
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ladislav Karika
Vplyv ekologizácie na biodiverzitu agrárnej krajiny s dôrazom na pernatú zver a vybrané zložky epigeonu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Michal Klepanec
Hmyz na ambrózii palinolistej v rôznych habitátoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Linda Klotton
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Orsolya Komjátiová
Choroby a škodcovia zemiakov a ich regulácia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Veronika Krchňavá
Interakcie rastlin s okolím a ich využitie v regulácii škodcov
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Laurincová
Feromóny a ich využitie pri regulácii škodcov v záhradníctve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Patrícia Máčajová
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Mentelová
Cikáda Scaphoideus titanus bionómia a preferencie hostiteľských rastlín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Máté Menyhárt
Opeľovače v poľnohospodárskej krajine a chemická ochrana
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Mikla
Vplyv veľkosti plochy viniča hroznorodého na výskyt cikády Scaphoideus titanus
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Radovan Mocko
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) a možnosti jej regulácie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jan Paluška
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a jej regulácia v poľnohospodárskej krajine
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Klaudia Paráková
Ako sa menia interakcie tých istých rastlín v závislosti od prostredia
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Paráková
Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdaléna Sobotová
Bionómia a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Strmisková
Vplyv spôsobu obrábania vinohradu na výskyt cikády Scaphoideus titanus
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Svitaňová
Kapusta repková pravá v systéme integrovanej regulácie škodcov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominik Šimor
Lienka východná (Harmonia axyridis) - jej význam a možnosti regulácie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tesák
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a moznosti jej biologickej regulácie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Urban
Vplyv odrôd viniča hroznorodého na výskyt cikády Scaphoideus titanus
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominik Urban
Vplyv simulovaného požeru listov ambrozie palinolistej na jej produkčné a rastové vlastnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Vačko
Biologická regulácia pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata) s využitím botanických pesticídov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mária Valeková
Možnosti biologickej regulácie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.)
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Varga
Biodiverzita článkonožcov vo vinohradoch s rôznym spôsobom obrábania
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dávid Varga
Hospodársky význam cikády Scaphoideus titanus vo vinohradoch
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Zimániová
Konzervačná biologická regulácia v poľnohospodárskej krajine
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Zuzana Zimániová
Vplyv ekologických kompenzačných plôch na podporu biologickej regulácie škodcov v agroekosystémoch
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Zubčák
Druhy z čeľade osovité (Vespidae) a ich význam vo vinohradoch
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Zubčák
Škodcovia viniča hroznorodého v období pred zberom a ich vplyv na kvalitu úrody
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná