Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 1495
Univerzitný e-mail: peter.toth [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
Projekty     
     Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1
FP7
garant
15.10.200830.11.2010
2 Budovanie budúcnosti pre nových ekologických poľnohospodárov prostredníctvom odborného tréninguLeonardo da Vinci
garant
15.01.201422.03.2017
3P. Tóth
Leonardo da Vinci
garant
07.01.2005
30.03.2007
4
 Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201431.12.2016
5
 Integrovaná regulácia škodcov v Európe
FP7
garant
17.02.2018
17.02.2018
6
 Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.201707.07.2017
7Bilaterálna spoluprácagarant01.01.201604.01.2016
8
 Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch
P. Tóth
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
11.02.202002.06.2020
9 Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v ekosystémochVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2021
10
 Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201131.12.2013
11
 Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2019
07.01.2019
12
 Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201702.01.2017
13 Strigolaktóny: biologická funkcia a aplikácieCOST (European Cooperation in Science and Technology)garant
12.04.2013
30.06.2017
14
 Udržateľný management druhu Ambrosia artemisiifolia v EurópeP. Tóth
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
19.11.201230.06.2017
15 Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚP. TóthErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant29.01.2021
16
 Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
02.01.2017
03.01.2017

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý