Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Identifikačné číslo: 1495
Univerzitný e-mail: peter.toth [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Záverečná práca     Projekty
     
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Hmyz, rastliny a ich vzájomné interakcie
Autor: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Pracovisko:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hmyz, rastliny a ich vzájomné interakcie
Abstrakt:
Predkladaná habilitačná práca sumarizuje a komentuje vedecké aktivity v priebehu rokov 1996 – 2017. Jej základom je tridsaťštyri publikovaných im medzinárodným a deviatim domácim vedeckým projektom. V práci sú prezentované výskumy v poľných i laboratórnych podmienkach s následným návratom do prírodného prostredia s cieľom otestovať najdôležitejšie výsledky. Pozorovania sa nerealizovali iba na Slovensku, ale aj v Taliansku, Švajčiarsku a Holandsku. Rozsiahly výskum je popísaný v piatich kapitolách, ktoré odzrkadľujú kľúčové výskumné témy. Všetky sa dotýkajú zjednocujúcej línie bádania, hmyz - rastliny - a ich interakcie. Výnimkou je piata kapitola, ktorá sa venovala pedagogickým/vzdelávacím aktivitám v poľnohospodárstve. Kľúčové vedecké výsledky sú prediskutované, ich dopady pre ochranu rastlín zvýraznené a nové výskumné postupy naznačené.
Kľúčové slová:
biologická regulácia, komunikácia rastlín, nové nálezy, prirodzení nepriatelia, parazitické rastliny, invázne druhy

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene