Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Identification number: 1496
University e-mail: miroslav.polacek [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)

Contacts     Graduate
     
Lesson          
Projects     
Publications
          

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Adaptation of students to university study
Čeryová, Dominika -- Kapustová, Zuzana -- Poláček, Miroslav
Adaptácia žiakov ana vysokoškolské štúdium: Adaptation of students to university study. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 107--125.
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
2.
Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Holotová, Mária -- Holota, Tomáš -- Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Poláček, Miroslav
Hodnotenie životného štýlu študentov ana Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 39--61.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
3.
Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course
Kádeková, Zdenka -- Kubicová, Ľubica -- Košičiarová, Ingrida -- Holotová, Mária -- Poláček, Miroslav
Vzťah študentov fakulty ekonomiky a manažmentu Sliovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre k predmetu strategický manažment: Attitude of students FEM SUA in Nitra to strategic management course. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 577--603.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
4.
„Neveselé obrázky“: ako negatívne emócie pomáhajú pri informovaní a učení sa o naliehavých spoločenských témach
Rybanská, Jana -- Poláček, Miroslav
„Neveselé obrázky“: ako negatívne emócie pomáhajú pri informovaní a učení sa o naliehavých spoločenských témach. In Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020, p. 308--314. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
5.
Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning
Stuchlý, Peter -- Poláček, Miroslav -- Virágh, Roderik -- Hallová, Marcela
Osobnosť vysokoškolského učiteľa ako motivačný činiteľ k učeniu sa študentov: Personality of a university teacher as a motivating factor for students´learning. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 226--240.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
6.Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process
Gažarová, Martina -- Poláček, Miroslav
Psychologicko-didaktické aspekty implementácie IKT v edukačnom procese: Psychological-didactic aspects of ICT implementation in the education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 494--519.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.