Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Identifikační číslo: 1496
Univerzitní e-mail: miroslav.polacek [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných agropotravinárskych podnikoch v Slovenskej republike
Autor: PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných agropotravinárskych podnikoch v Slovenskej republike
Abstrakt:Cieľom práce je hodnotiť úroveň sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných podnikoch agropotravinárskeho sektora v Slovenskej republike a skúmať dosahovaný stupeň vo vzťahu k ďalším premenným -- k stupňu manažérskej pozície, dosiahnutému vzdelaniu a veku. V teoretickej časti práce sme upozornili na nejednotnosť terminológie zastrešujúcej pojmy ako sú interpersonálne zručnosti, sociálne kompetencie, sociálne zručnosti a pod.. Keďže všetky tieto schopnosti sú neoddeliteľnou súčasťou komunikačného aktu, poukázali sme na vhodnosť používania pojmu sociálno-komunikačné zručnosti. V ďalšej časti teoretickej práce sme poukázali na dôležitý vzťah medzi sociálno-komunikačnými zručnosťami a ďalšími pojmami - sociálnou a emocionálnou inteligenciou. V súlade s cieľmi nášho výskumu upozorňujeme na štúdie, ktoré zdôrazňujú, že čím je práca manažéra komplexnejšia, tým u neho väčšiu rolu hrajú zručnosti emocionálnej inteligencie. Na hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov sme použili Dotazník sociálnych zručností (SSI) podľa Riggia.
Klíčová slova:sociálno-komunikačné zručnosti, SSI, manažér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně