Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Identifikačné číslo: 1496
Univerzitný e-mail: miroslav.polacek [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných agropotravinárskych podnikoch v Slovenskej republike
Autor: PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných agropotravinárskych podnikoch v Slovenskej republike
Abstrakt:Cieľom práce je hodnotiť úroveň sociálno-komunikačných zručností manažérov vo vybraných podnikoch agropotravinárskeho sektora v Slovenskej republike a skúmať dosahovaný stupeň vo vzťahu k ďalším premenným -- k stupňu manažérskej pozície, dosiahnutému vzdelaniu a veku. V teoretickej časti práce sme upozornili na nejednotnosť terminológie zastrešujúcej pojmy ako sú interpersonálne zručnosti, sociálne kompetencie, sociálne zručnosti a pod.. Keďže všetky tieto schopnosti sú neoddeliteľnou súčasťou komunikačného aktu, poukázali sme na vhodnosť používania pojmu sociálno-komunikačné zručnosti. V ďalšej časti teoretickej práce sme poukázali na dôležitý vzťah medzi sociálno-komunikačnými zručnosťami a ďalšími pojmami - sociálnou a emocionálnou inteligenciou. V súlade s cieľmi nášho výskumu upozorňujeme na štúdie, ktoré zdôrazňujú, že čím je práca manažéra komplexnejšia, tým u neho väčšiu rolu hrajú zručnosti emocionálnej inteligencie. Na hodnotenie sociálno-komunikačných zručností manažérov sme použili Dotazník sociálnych zručností (SSI) podľa Riggia.
Kľúčové slová:sociálno-komunikačné zručnosti, SSI, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene