Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Identification number: 1498
University e-mail: katarina.sramkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Human Nutrition (FAaFR)

     
Graduate
     
Lesson
     
     
Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Antal
Ľanový olej - vedomosti a skúsenosti s konzumáciou vo vybranom súbore dospelých osôb
April 2019
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Babčanová
Stravovacie zvyklosti a doplnky výživy u návštevníkov fitnescentier
April 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Baranová
Aspekty humánnej výživy
May 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivana Bešková
Výživa ľudí
May 2020
Displaying the final thesis
5.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Bílik
Kolorektálny karcinóm a výživa
April 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bílik
Kolorektálny karcinóm a výživa
April 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Greta Bolyóová
Výživa ľudí a jej aspekty
April 2021
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Búrová
Mlieko a mliečne výrobky v stravovaní stredoškolských študentov
April 2011
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Búzková
Hodnotenie výživy, nutričného a zdravotného stavu seniorov
April 2018Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Cabadajová
Hodnotenie výživy, nutričného a zdravotného stavu gravidných žien
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbara Csámpaiová
Stravovanie v materskej škole - výživa detí predškolského veku
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Cubínková
Mäso a mäsové výrobky v stravovaní stredoškolských študentov
April 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Čermáková
Bioprodukty a biopotraviny v stravovaní ľudí
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Soňa Červenková
Diabetes mellitus II. typu a diétne stravovanie
April 2014
Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Dominika Demeterová
Diabetes mellitus a výživa
April 2021
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Klaudia Furárová
Aktuálne aspekty výživy ľudí
May 2020
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Anna Gajňáková
Výživa ľudí a jej aspekty
May 2021Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marianna Gažovičová
Karcinóm prsnej žľazy a výživa
May 2012Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marianna Gažovičová
Výživa a životný štýl onkologických pacientov
April 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Gregorová
Výskyt potravinových alergií u vybranej časti populácie Nitrianskeho kraja
April 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Hamarová
Nutričný a energetický príjem v dospelej populácii
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Katarína Hrivňáková
Analýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných a stredných škôl s diagnózou diabetes mellitus
April 2020Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Chovancová
Ovocie a zelenina v stravovaní stredoškolských študentov
April 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Ikrényiová
Nápoje vo výžive detí a adolescentov
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Alexander Ježík
Výživa ľudí a jej aspekty
April 2021
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kaštierová
Zmeny glykémie po konzumácii vybraných cereálnych potravín
April 2011
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Keblúšková
Bazálny výdaj energie, metódy stanovenia a zhodnotenie vrátane telesnej kompozície u dospelých osôb
April 2020
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Keblúšková
Energetická bilancia a potreby energie vo výžive ľudí
May 2018Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Kmecová
Prevalencia laktózovej intolerancie vo vybranej časti populácie východného Slovenska
April 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Kocianová
Nutričné a zdravotné aspekty vo výžive gravidných žien
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Koršalová
Postprandiálna glykémia po konzumácii vybraných potravín
April 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Križanovičová
Možnosti uplatnenia topinamburových hľúz pri podpornej liečbe diabetes mellitus
April 2011
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Lenická
Vybrané nutričné a zdravotné aspekty u pacientov s kolorektálnym karcinómom
April 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Lenická
Výživa a životný štýl - faktory vzniku a prevencie kolorektálneho karcinómu
May 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Lidajová
Nutričné informácie a označovanie potravín
April 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Malá
Hodnotenie vybraných parametrov a rizikových faktorov u onkologických pacientov s karcinómom obličiek
April 2020Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Kristína Malá
Hodnotenie vybraných parametrov a rizikových faktorov u onkologických pacientov s karcinómom obličiek
April 2019
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Marečková
Obezita a jej hodnotenie vo vybranom súbore stredoškolských študentov
April 2011
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Mikulová
Energetická bilancia vo výžive ľudí
May 2012
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Mikulová
Energetická potreba vo vybranej populačnej skupine
April 2014
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Mitanová
Hodnotenie ukazovateľov nutričného stavu vo vybranej skupine ľudí
April 2014
Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Molnárová
Výživa seniorov
May 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alexandra Ožvaldová
Telesný tuk – ukazovateľ nutričného stavu a metódy jeho hodnotenia
April 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Parašínová
Modely potravinovej pyramídy
May 2012
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Patrášová
Dojčenie a faktory ovplyvňujúce dĺžku dojčenia
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Potomová
Hodnotenie výživy vo vybranej skupine ľudí podľa kritérií zdravého stravovania
April 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Potomová
Index zdravého stravovania
May 2012
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Sabová
Hodnotenie vybraných parametrov telesnej kompozície u mladých dospelých žien
April 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Stoláriková
Nutričné potreby a zdroje živín u detí a dospievajúcich
May 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Strúčková
Stravovanie v školskom veku a v adolescencii
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Sýkorová
Choroby očí vo vybranom súbore pacientov, výživa a životný štýl
April 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Sýkorová
Zrak, vekom podmienená degenerácia makuly a výživa
May 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Sziladiová
Telesná kompozícia – hodnotenie vybraných parametrov v súbore dospelých osôb s porovnaním žien a mužov
April 2020Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Sziladiová
Telesný tuk a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
May 2018Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Radka Sziladiová
Metódy hodnotenia telesného zloženia
May 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Sziladiová
Telesné zloženie – hodnotenie u dospelých žien a porovnanie rôznych spôsobov stanovenia
April 2020Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alica Tomiová
Nutričné odporúčania pre príjem živín a energie pre rôzne populačné skupiny
May 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Žatková
Obezita a jej hodnotenie u detí a adolescentov
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress