Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Identifikačné číslo: 1498
Univerzitný e-mail: katarina.sramkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Antal
Ľanový olej - vedomosti a skúsenosti s konzumáciou vo vybranom súbore dospelých osôb
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Babčanová
Stravovacie zvyklosti a doplnky výživy u návštevníkov fitnescentier
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrícia Baranová
Aspekty humánnej výživy
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivana Bešková
Výživa ľudí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Lukáš Bílik
Kolorektálny karcinóm a výživa
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Bílik
Kolorektálny karcinóm a výživa
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Búrová
Mlieko a mliečne výrobky v stravovaní stredoškolských študentov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Búzková
Hodnotenie výživy, nutričného a zdravotného stavu seniorov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Cabadajová
Hodnotenie výživy, nutričného a zdravotného stavu gravidných žien
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbara Csámpaiová
Stravovanie v materskej škole - výživa detí predškolského veku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Cubínková
Mäso a mäsové výrobky v stravovaní stredoškolských študentov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Čermáková
Bioprodukty a biopotraviny v stravovaní ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Červenková
Diabetes mellitus II. typu a diétne stravovanie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Klaudia Furárová
Aktuálne aspekty výživy ľudí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Gažovičová
Karcinóm prsnej žľazy a výživa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Gažovičová
Výživa a životný štýl onkologických pacientov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Gregorová
Výskyt potravinových alergií u vybranej časti populácie Nitrianskeho kraja
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Hamarová
Nutričný a energetický príjem v dospelej populácii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ing. Katarína Hrivňáková
Výživa, zdravie a úroveň vedomostí v detskom veku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Chovancová
Ovocie a zelenina v stravovaní stredoškolských študentov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Ikrényiová
Nápoje vo výžive detí a adolescentov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aneta Jankovíchová
Poruchy príjmu potravy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Aneta Jankovíchová
Psychologické apsekty a poruchy príjmu potravy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kaštierová
Zmeny glykémie po konzumácii vybraných cereálnych potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Keblúšková
Energetická bilancia a potreby energie vo výžive ľudí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Keblúšková
Príjem a výdaj energie vo výžive ľudí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Kmecová
Prevalencia laktózovej intolerancie vo vybranej časti populácie východného Slovenska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Kocianová
Nutričné a zdravotné aspekty vo výžive gravidných žien
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Koršalová
Postprandiálna glykémia po konzumácii vybraných potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Križanovičová
Možnosti uplatnenia topinamburových hľúz pri podpornej liečbe diabetes mellitus
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Kujanová
Faktory výživy ľudí - aktuálne aspekty
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Lenická
Karcinómy tráviacej sústavy a faktory vrátane výživy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Lenická
Výživa a životný štýl - faktory vzniku a prevencie kolorektálneho karcinómu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Stanislava Lidajová
Nutričné informácie a označovanie potravín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Kristína Malá
Hodnotenie vybraných parametrov a rizikových faktorov u onkologických pacientov s karcinómom obličiek
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Marečková
Obezita a jej hodnotenie vo vybranom súbore stredoškolských študentov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Mikulová
Energetická bilancia vo výžive ľudí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Mikulová
Energetická potreba vo vybranej populačnej skupine
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Mitanová
Hodnotenie ukazovateľov nutričného stavu vo vybranej skupine ľudí
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Molnárová
Výživa seniorov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Ožvaldová
Telesný tuk – ukazovateľ nutričného stavu a metódy jeho hodnotenia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Parašínová
Modely potravinovej pyramídy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Patrášová
Dojčenie a faktory ovplyvňujúce dĺžku dojčenia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Potomová
Hodnotenie výživy vo vybranej skupine ľudí podľa kritérií zdravého stravovania
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Potomová
Index zdravého stravovania
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Sabová
Hodnotenie vybraných parametrov telesnej kompozície u mladých dospelých žien
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Stoláriková
Nutričné potreby a zdroje živín u detí a dospievajúcich
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Strúčková
Stravovanie v školskom veku a v adolescencii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Sýkorová
Choroby zraku vo vybranom súbore a výživa
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Sýkorová
Zrak, vekom podmienená degenerácia makuly a výživa
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michaela Sziladiová
Hodnotenie telesného tuku a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Sziladiová
Telesný tuk a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Radka Sziladiová
Hodnotenie telesnej kompozície vo vybranom súbore dospelých osôb
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Sziladiová
Metódy hodnotenia telesného zloženia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alica Tomiová
Nutričné odporúčania pre príjem živín a energie pre rôzne populačné skupiny
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Žatková
Obezita a jej hodnotenie u detí a adolescentov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná