Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Identifikační číslo: 1498
Univerzitní e-mail: katarina.sramkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty          Výuka     Projekty     Publikace
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
2 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdraviaM. Habánová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
3
 Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie
M. Habánová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.201431.12.2016
4 Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómiiKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
06.04.2018
31.12.2020
5
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
K. Fatrcová ŠramkováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)vedúci proejktu01.01.2012
31.12.2014
6M. CapcarováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
7
 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachK. Fatrcová Šramková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci projektu
01.01.2010
31.12.2011
8 Plevnaté druhy pšeníc - kvalitatívne, funkčné vlastnosti a vplyv na zdravotné parametre ľudíK. Fatrcová ŠramkováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.202131.12.2023
9 Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva.GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2007
31.12.2008
10
 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v KošiciachP. Chlebo
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.200731.12.2009
11
 Výživa a životný štýl detí a adolescentov.GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)garant01.01.2009
31.12.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý