Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Identification number: 1498
 
Lecturer - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Limit to:
year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1
 Antioxidant potential of natural substances in mitigating negative effect of environmental contaminants on animal cellsM. Capcarová
VEGA
riešiteľ
01/01/2012
12/31/2014
2
 Detection of Biologically Active Materials of Marginal Fruit Varieties and Their Utilization in Nutrition and Health ProtectionM. Habánová
VEGA
riešiteľ
01/01/2010
12/31/2011
3
 Determination of total polyphenols and antioxidant capacity of plant sources of natural and agroekological conditions of the Slovak Republic and their utilisation in improving of population healthM. Habánová
VEGA
riešiteľ
01/01/2014
12/31/2016
4
 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení
K. Fatrcová ŠramkováKEGA vedúci proejktu01/01/201212/31/2014
5
M. CapcarováKEGA
riešiteľ
04/06/2018
12/31/2020
6
 Factors of food chain: Molecular mechanisms of effects of natural and toxic substances on animal cellsVEGA riešiteľ01/01/2015
12/31/2018
7 Hulled wheat species - quality and functional properties, effect on human health parametersK. Fatrcová ŠramkováVEGA supervisor01/01/202112/31/2023
8 Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniachKEGA vedúci projektu
01/01/2010
12/31/2011
9
 Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na zdravie obyvateľstva.
SUA Grant Agency
supervisor
01/01/2007
12/31/2008
10 Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v KošiciachP. ChleboKEGA riešiteľ01/01/200712/31/2009
11
 Výživa a životný štýl detí a adolescentov.
SUA Grant Agency supervisor01/01/2009
12/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completedrejected