Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Identifikační číslo: 1498
Univerzitní e-mail: katarina.sramkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Rok:
Řadit dle:

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.PublikaceKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - I. časť
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - I. časť. In Revue medicíny v praxi. 17, 1 (2019), s. 47--48. ISSN 1336-202X.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
2.Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - II. časť
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Aterogénne a neaterogénne lipoproteínové frakcie v krvnej plazme pri dyslipidémii - II. časť. In Revue medicíny v praxi. 17, 2 (2019), s. 53--56. ISSN 1336-202X.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
3.Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej pletyzmografie v súbore žien
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej pletyzmografie v súbore žien. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 196--205. ISBN 978-80-223-4742-6 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
4.Distribúcia vody v tele sledovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva: The distribution of water in the body of the monitored group of women's handball team
Chlebová, Zuzana -- Chlebo, Peter -- Magula, Daniel -- Habánová, Marta -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Lenártová, Petra -- Holovičová, Mária -- Servátková, Mária
Distribúcia vody v tele sledovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva: The distribution of water in the body of the monitored group of women's handball team.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 157--162. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
5.Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Juríková, Tünde
Healthy eating index and different fruit dietary habits in Slovak adult female. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 83--93. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
6.Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde -- Brindza, Jan
Changes of lipoprotein fractions after consumption of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, s. 24--29. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
7.Indikátory výživy v stravovaní žien stratifikovaných podľa telesného tuku
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Indikátory výživy v stravovaní žien stratifikovaných podľa telesného tuku.  In Výživa a zdraví 2019. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2019), s. 78--89. ISBN 978-80-87878-40-8.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
8.Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Antal, Matej -- Juríková, Tünde
Konzumácia ľanového oleja vo výbranom súbore dospelých osôb.  In Záhradníctvo 2019: zborník vedeckých prác z workshopu v Nitre na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 99--107.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
9.Kurkuma a fenikel, ich cenné zložky a použitie
Fatrcová Šramková, Katarína -- Juríková, Tünde
Kurkuma a fenikel, ich cenné zložky a použitie. In Revue medicíny v praxi. 17, 1 (2019), s. 37--39. ISSN 1336-202X.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
10.Ľanový olej - vedomosti a skúsenosti s konzumom vo vybranom súbore dospelých: Linseed oil - knowledge and experience with consumption in the selected file of adults
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Antal, Matej -- Juríková, Tünde
Ľanový olej - vedomosti a skúsenosti s konzumom vo vybranom súbore dospelých: Linseed oil - knowledge and experience with consumption in the selected file of adults.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 229--237. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
11.Lesser known fruit as a source of valuable bioactive substances
Juríková, Tünde -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Lesser known fruit as a source of valuable bioactive substances. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 94. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
12.Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey
Fatrcová Šramková, Katarína -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva -- Juríková, Tünde -- Schwarzová, Marianna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 497--506. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
13.Nové prístupy vo výchove k zdraviu na školách
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Ballay, Štefan
Nové prístupy vo výchove k zdraviu na školách. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, s. 29--36. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
14.Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Kocianová, Erika -- Juríková, Tünde
Nutričné aspekty gravidných žien, konzum ovocia, zeleniny, orechov, semien, nápojov.  In Záhradníctvo 2019: zborník vedeckých prác z workshopu v Nitre na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 291--298.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
15.Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Lehoťáková, Eva -- Balla, Štefan -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Potravinová pyramída ako príklad implementácie zdravého stravovania do každodenného života.  In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2019), s. 334--337. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.). URL: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019%20hotovo.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
16.The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Mlček, Jiří -- Sochor, Jiří -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta
The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 735--743. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
17.Vplyv tokajského vína na postprandiálnu glykémiu a inzulinémiu u mladých zdravých dospelých jedincov: Effect of Tokaj vine on postprandial glycaemia and insulinemia in young healthy adults
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Megyesy Eftimová, Zuzana -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Chlebo, Peter -- Brindza, Jan
Vplyv tokajského vína na postprandiálnu glykémiu a inzulinémiu u mladých zdravých dospelých jedincov: Effect of Tokaj vine on postprandial glycaemia and insulinemia in young healthy adults.  In Výživa a zdraví 2019. Ústí nad Labem : Zdravotní ústav. (2019), s. 90--99. ISBN 978-80-87878-40-8.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
18.Vyhodnotenie konzumácie ovocia v okruhu učiteľov na Slovensku
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Vyhodnotenie konzumácie ovocia v okruhu učiteľov na Slovensku.  In Záhradníctvo 2019: zborník vedeckých prác z workshopu v Nitre na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 185--189.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
19.Vyhodnotenie konzumácie zeleniny v okruhu učiteľov na Slovensku
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Vyhodnotenie konzumácie zeleniny v okruhu učiteľov na Slovensku.  In Záhradníctvo 2019: zborník vedeckých prác z workshopu v Nitre na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 190--195.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
20.Zdravotné a nutričné aspekty gravidných žien: Health and nutritional aspects of pregnant women
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Kocianová, Erika -- Juríková, Tünde
Zdravotné a nutričné aspekty gravidných žien: Health and nutritional aspects of pregnant women.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 52--60. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.