Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Identifikačné číslo: 1498
Univerzitný e-mail: katarina.sramkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analýza vybraných kritických kontrolných bodov vo výžive, životnom štýle a telesnej stavbe u dospelých žien vo vzťahu k civilizačnej morbidite = Analysis of selected critical control points in nutrition, life style and body structure in adult females in relation to civilization morbidity
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Daniška, Jaroslav
Analýza vybraných kritických kontrolných bodov vo výžive, životnom štýle a telesnej stavbe u dospelých žien vo vzťahu k civilizačnej morbidite = Analysis of selected critical control points in nutrition, life style and body structure in adult females in relation to civilization morbidity. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 83--93. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
2.Kumulácia rizikového správania z hľadiska metabolickej morbidity u dospelých žien: Cumulation of risk behavior in regard to the metabolic morbidity in adult females
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Daniška, Jaroslav
Kumulácia rizikového správania z hľadiska metabolickej morbidity u dospelých žien: Cumulation of risk behavior in regard to the metabolic morbidity in adult females.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 185--194.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
3.Lipoproteínový profil, aterogénne a neaterogénne frakcie - kazuistiky dvoch vybraných žien s dyslipidémiou: Lipoprotein profile, atherogenic and nonatherogenic fractions - case reports of two selected females with dyslipidemia
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Blažíček, Pavel
Lipoproteínový profil, aterogénne a neaterogénne frakcie - kazuistiky dvoch vybraných žien s dyslipidémiou: Lipoprotein profile, atherogenic and nonatherogenic fractions - case reports of two selected females with dyslipidemia.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 157--172.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
4.Mäso a cereálie a výrobky z nich v stravovaní jednotlivcov mladšieho dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia: Meat and cereal and food products in dietary intake of individuals of youger adult age versus school age and their body composition
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Mäso a cereálie a výrobky z nich v stravovaní jednotlivcov mladšieho dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia: Meat and cereal and food products in dietary intake of individuals of youger adult age versus school age and their body composition.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 12--20.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
5.Potravinové preferencie mäsa, mäsových výrobkov a rýb v gravidite v komparácii s prekoncepčným obdobím = Food preferences of meat, meat products, and fish in pregnancy in comparison with preconception period
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Cabadajová, Mária -- Juríková, Tünde
Potravinové preferencie mäsa, mäsových výrobkov a rýb v gravidite v komparácii s prekoncepčným obdobím = Food preferences of meat, meat products, and fish in pregnancy in comparison with preconception period. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 70--82. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
6.Seniori a stravovacie návyky z aspektu konzumu vybraných potravín rastlinného pôvodu = Seniors and eating habits in regard to consumption of selected foodstuffs of plant origin
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Búzková, Lenka -- Juríková, Tünde
Seniori a stravovacie návyky z aspektu konzumu vybraných potravín rastlinného pôvodu = Seniors and eating habits in regard to consumption of selected foodstuffs of plant origin. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 319--333. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
7.Seniori a stravovacie zvyklosti z aspektu konzumu vybraných potravín živočíšneho pôvodu: Seniors and eating habits in regard to consumption of selected animal origin foods
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Búzková, Lenka -- Juríková, Tünde
Seniori a stravovacie zvyklosti z aspektu konzumu vybraných potravín živočíšneho pôvodu: Seniors and eating habits in regard to consumption of selected animal origin foods.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 21--32.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.Stravovací režim a nedostatky v stravovaní jedincov dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia = Eating regime and dietary intake failures in individuals of adult age versus school age and their body composition
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Stravovací režim a nedostatky v stravovaní jedincov dospelého veku verzus školského veku a ich telesná kompozícia = Eating regime and dietary intake failures in individuals of adult age versus school age and their body composition. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 334--348. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
9.The morphological and antioxidant characteristics of inflorences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Vinogradova, Julija Konstantinovna -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
The morphological and antioxidant characteristics of inflorences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 444--453. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/919.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
10.The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Vergun, Olena M. -- Maitulina, Yulia Vinogradova -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), s. 444--453. URL: https://doi.org/10.5219/919.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Podrobnosti
11.Vybrané aspekty stravovacích a životných návykov u gravidných žien a komparácia s prekoncepčným obdobím: Selected aspects on nutrition and life habits in pregnant females and comparison with preconception period
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Cabadajová, Mária -- Juríková, Tünde
Vybrané aspekty stravovacích a životných návykov u gravidných žien a komparácia s prekoncepčným obdobím: Selected aspects on nutrition and life habits in pregnant females and comparison with preconception period.  In Výživa - človek - zdravie 2018: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 173--184.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.