Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Identifikačné číslo: 1500
Univerzitný e-mail: peter.smehyl [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent          Projekty          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Adamec
Rast živej hmotnosti syntetických línií králikov v závislosti od živej hmotnosti pri narodení a od genotypu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Adamová
Chov plemena beagle na Slovensku
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Árpád Bačkai
Analýza vybraných morfometrických parametrov parožia jelenej zveri v okrese Rožňava
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Árpád Bačkai
Zhodnotenie parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Rožňava
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Bajan
Analýza rastových ukazovateľov obrovitých línií králikov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Bamburová
Zhodnotenie vybraných parametrov jelenieho parožia v okrese Poltár
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nikola Bamburová
Zhodnotenie vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Poltár
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Barta
Vplyv genotypu na vybrané jatočné ukazovatele obrovitých línií králikov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Maroš Bédi
Analýza vybraných morfometrických znakov srnčích parožkov vo vzťahu k veku jedinca
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Bédi
Zhodnotenie vybraných morfometrických parametrov srnčích parožkov v okrese Nitra
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Boris Bélik
Vyhodnotenie účinnosti prípravku Neoponit voči škodám spôsobovaným zverou na mladých lesných porastoch
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Boris Bélik
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Blaška, PhD.
Vplyv pohlavia na obsah vybraných nenasýtených mastných kyselín v mäse diviačej zveri
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Bugár
Analýza rastových parametrov králikov vo vzťahu k živej hmotnosti pri narodení a ku genotypu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Judita Csámpaiová
Zhodnotenie úspešnosti projektu na ochranu sokola rároha (Falco cherrug) na území Slovenska a Maďarska
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Červeňanská
Vplyv živej hmotnosti mláďat na mortalitu brojlerových králikov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Červeňanská
Vplyv živej hmotnosti na vybrané produkčné parametre chovu brojlerových králikov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Ďurišová
Zhodnotenie trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Partizánske
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Viktória Fidesová
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Liptovský Mikuláš
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Gajňák
Morfometrická charakteristika diviačích klov
júl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Miriam Geciová
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Grigová
Vplyv výživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Herdová
Analýza vybraných parametrov reprodukcie obrovitých línií brojlerových králikov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Herdová
Hodnotenie vybraných produkčných parametrov hybridných línií králikov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lucia Hlavačková, PhD.
Trofejové parametre jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Partizánske
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Hlavatá
Potreba vybraných živín u srnčej zveri
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Hlavatá
Sezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveri
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Hlavatý
Analýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Hlavatý
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Čadca
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kamil Horváth
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Revúca
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Chomjaková
Analýza trofejovej kvality jelenejzveri v okrese Stará Ľubovňa
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Jačmeníková
Vyhodnotenie účinnosti vybraného typu chemickej preventívnej ochrany drevín
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Jačmeníková
Zhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Jančíková
Zhodnotenie vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Poprad
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Danka Jemelková
Analýza vybraných parametrov trofejove kvality jelenej zveri v okrese Martin
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Johanes
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality danielej zveri
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Klimaj
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Levice
júl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Kotulová
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prievidza
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Kotulová
Zhodnotenie parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prievidza
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Richard Kováčik
Vplyv vybraných faktorov na kompozíciu jatočného tela brojlerových králikov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Krchňavý
Využitie koňa v poľovníctve a v lesnom hospodárstve
august 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Križan
Zoonózy u líšky hrdzavej (Vulpes vulpes)
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Križičková
Chov a pracovné využitie anglických dlhosrstých stavčov na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Labudová
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Spišská nová ves
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Malá
Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Slavomír Nedeľka
Porovnanie vybraných parametrov reprodukcie u syntetických línií králikov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Paučír
Zhodnotenie poľovníckeho manažmentu a vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Topoľčany
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislava Rajnohová
Analýza reprodukčných ukazovateľov králikov vo vzťahu k vybraným morfometrickým parametrom
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Rajnohová
Porovnanie vybraných reprodukčných parametrov hybridných línií brojlerových králikov v podmienkach intenzívnej produkcie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Rybanská
Vplyv pohlavia na vybrané produkčné parametre králikov v podmienkach intenzívneho chovu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Sabolčík
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Svidník
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Sabolčík
Biológia sokola rároha (Falco cherrug) a sokola sťahovavého (Falco peregrinus) a ich využitie v sokoliarstve
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Saksonová
Vplyv veku na obsah základných nutričných komponentov diviny diviačej zveri
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboslava Seligová
Vplyv mikroklimatických podmienok na reprodukčné parametre brojlerových králikov v čiastočne klimatizovaných ustajňovacích priestoroch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Sláviková
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Krupina
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Somor
Porovnanie vybraných produkčných vlastností farebných králikov s úžitkovými brojlerovými populáciami
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Somor
Vplyv morfometrických ukazovateľov na vybrané produkčné vlastnosti králikov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lívia Steczová
Vplyv rôzneho zloženia kŕmnej zmesi na reprodukčné parametre brojlerových králikov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Šebeňa
Analýza vybraných morfometrických parametrov jelenej zveri v okrese Bytča
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Šebeňa
Analýza vybraných morfometrických parametrov parožia jelenej zveri v okrese Považská Bystrica
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Škula
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté Moravce
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Simona Teličáková
analýza vybraných morfometrických parametrov vajec bažanta poľovného (Phasianus colchicus).
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Trnavská
Analýza trofejovej kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Trnavská
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality parožia jelena lesného v okrese Rimavská Sobota
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Trnková
Možnosti konzumácie olovených brokov vodnou pernatou zverou.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Varsa
Zhodnotenie manažmentu srnčej zveri v okrese Žiar nad Hronom v rokoch 2000 - 2010
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušana Viestová
Zoonózy u diviaka lesného (Sus scrofa)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná