Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Identifikační číslo: 1501
Univerzitní e-mail: pavol.findura [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Badala
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov rozhadzovačov priemyselných hnojív
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Bajus
Technické inovácie u strojov pre základné obrábanie pôdy
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Peter Bajus
Vplyv biostimulačných technológií obrábania pôdy na efektívnosť pestovania poľných plodín
září 2020Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Bajus
Vplyv konštrukčných prvkov kypriča na kvalitu jeho práce
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Balázs
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Benčíková
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Monika Benčíková
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tibor Bitter
Energetické využitie drevnej štiepky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Dušan Blaho
Organizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdy
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimír Blaho
Hodnotenie kvality práce vybranej techniky Horsch pre obrábanie pôdy
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Bohuš
Porovnanie kvality práce zariadení pre rozrušovanie povrchu biomasy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Bohuš
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Alexander Brázda
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre spracovanie pôdy
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Bukor
Hodnotenie kvality sejby vybranej plodiny z pohľadu plošného rozmiestnenia osiva
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mário Cigáň
Hodnotenie kvality sejby sejačkou Amazone z pohľadu hĺbkového rozmiestnenia semien
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Černák
Hodnotenie kvality sejby pri simulovaní rôznych pracovných podmienok u vybranej sejačky
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Milan Černek
Využitie leteckých modelov na efektívnosť práce pri údržbách a opravách elektrických vedení v ZSE
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Milan Černek
Využitie leteckých modelov pri prácach v teréne
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Demo
Detekcia zveri pri vykonávaní poľnohospodárskych prác
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Demo
Ochrana zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikou
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Beatrica Dömeová
Hodnotenie kvality sejby z pohľadu plošného rozmiestnenia semien u vybranej sejačky
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Beatrica Dömeová
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre zakladanie porastov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Béla Domonkos
Vplyv technológie na zmenu pôdnych vlastností
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Béla Domonkos
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Patrik Fančovič
Vplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosť
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Maroš Foľta
Porovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdy
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Maroš Foľta
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Gajdoš
Štúdia konštrukčného riešenia strojov pre zber krmovín
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Gajdoš
Zhodnotenie strát vybraných strojov pre zber krmovín
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dušan Gál
Inovačné prvky v konštrukcii zberových vozov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Gál
Zhodnotenie kvality práce vybraných zberových vozov
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Gašperák
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Halmo
Vplyv pracovných parametrov obilných kombajnov na výslednú kvalitu produktu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Hanák
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre sejbu hustosiatych plodín
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Hanák
Vplyv konštrukčných prvkov sejačky na výslednú kvalitu produktu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Hrnčárová
Trendy v technike pre predsejbovú prípravu pôdy
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Juraj Huba
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
září 2021Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Chrenko
Vplyv sejby v pôdoochranných technológiách na kvalitu výsledného produktu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Chudá
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov sejacej techniky v laboratórnych a poľných podmienkach
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Chudý
Analýza systému marketingových nástrojov využívaných v obchodnej činnosti podnikov zameraných na záhradnú techniku
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Chudý
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tibor Jankovič
Hodnotenie kvality práce vybraného vyorávača zemiakov
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tibor Jankovič
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre sejbu repky olejnej
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Jantošková
Inovačné prvky v konštrukcii závlahového zariadenia
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Jurena
Vývoj poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Jurena
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre zber krmovín
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tibor Kalivoda
Hodnotenie kvality sejby vybranej sejačky z pohľadu plošného rozmiestnenia semien
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tibor Kalivoda
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre hnojenie a chemickú ochranu pri pestovaní energeticky využiteľných plodín
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Kaštanová
Hodnotenie kvality sejby sejačkou s plynulým výsevom z pohľadu plošného rozmiestnenia osiva repky olejnej
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Knapec
Využitie telematiky pri riadení strojového parku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Knapec
Vývoj technológií obrábania pôdy pri pestovaní kukurice siatej
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Gabriel Kocsis
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre sejbu širokoriadkových plodín
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dušan Kollár
Historický vývoj techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Emil Kormoš
Hodnotenie kvality sejby pri simulovaní rôznych pracovných podmienok
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Emil Kormoš
Inovačné trendy v technike pre sejbu hustostiatych plodín
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Analýza kľúčových technických faktorov ovplyvňujúcich kvalitu sejby u vybraných plodín
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Peter Lábadi
Vývojové trendy v technike pre zber obilnín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katalin Lévaiová
Využitie dopravných prostriedkov pri preprave siláže zavädnutých krmovín
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Samuel Mačák
Možnosti využitia technických prostriedkov na ochranu zveri pri poľnohospodárskych prácach
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Mataj
Hodnotenie kvality zberu vybranej techniky pre zber krmovín
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Matejovič
Využitie systémov smerového navádzania poľnohospodárskej techniky pri obrábaní pôdy
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Mihaľ
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre sejbu širokoriadkových plodín
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Mleziva
Vplyv vertikálneho uloženia semien na poľnú vzchádzavosť u vybraného sejacieho stroja
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Mleziva
Vývoj technológií obrábania pôdy pri pestovaní cukrovej repy
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Miroslav Mráz, PhD.
Vývoj webovej aplikácie s využitím informačného systému na spracovanie dokumentácie a následnú optimalizáciu nákladov vybraného podniku poľnohospodárskej prvovýroby
září 2019Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Omelina
Moderné prvky v konštrukcii rozhadzovačov priemyselných hnojív
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Omelina
Porovnanie kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív na vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matúš Papšo
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Filip Paučo
Analýza rizikových faktorov z pohľadu bezpečnosti a kvality práce pri výrobe elektroinštalačného materiálu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktória Piškaninová
Analýza systému marketingových nástrojov využívaných v obchodnej činnosti vybraného podniku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viktória Piškaninová
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre zakladanie širokoriadkových plodín
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Henrich Piterka
Vplyv techniky na zberové straty viniča hroznorodého vo vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislav Poláčik
Hodnotenie presnosti navádzania poľnohospodárskej techniky pri vybraných pracovných operáciach
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Prídala
Vplyv podmienok prostredia a vlastností drobného ovocia na kvalitu mechanizovaného zberu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marcel Prístavka, PhD.
Analýza vybraných faktorov pri aplikácii priemyselných hnojív ovplyvňujúcich efektívnosť pestovania poľných plodín
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Pšenka, PhD.
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre spracovanie pôdy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivan Rigó
Aspekty sušenia vybraných poľnohospodárskych plodín
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivan Rigó
Moderné prvky v konštrukcii pozberových liniek
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Ivan Rigó
Vplyv technických a technologických aspektov pri pozberovej úprave vybraných plodín
září 2020Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marian Rohoň
Trendy v technike pre zber cukrovej repy
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marian Rohoň
Vplyv kvality sejby cukrovej repy na tvorbu úrody
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Slobodníková
Vplyv pracovnej rýchlosti sejačky na kvalitu sejby vybranej sejačky
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Maksym Stankevych
Analýza systému marketingových nástrojov pri predaji manipulátorov Manitou v podmienkach Slovenska a Ukrajiny
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Stern
Vplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdy
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Stern
Vplyv technológie a techniky na zmenu vlastností pôdy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Eduard Szabo
Vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu práce sejačky Amazone EDX
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Margaréta Szőcsová
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre aplikáciu hnojív
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Margaréta Szőcsová
Vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu práce vybraného rozhadzovača priemyselných hnojív
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Šebeň
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre obrábanie pôdy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Šebeň
Vplyv pracovných parametrov na kvalitu vyorávania koreňovej zeleniny
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jozef Škorík
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre zber kukurice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Šmál
Hodnotenie kvality práce strojov pre chemickú ochranu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniel Šmál
Využívanie moderných elektronických prvkov v technike pre hnojenie a chemickú ochranu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Juraj Štetina
Hodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácach
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Juraj Štetina
Inovačné prvky v technike pre zemné práce
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Študenc
Vplyv podmienok prostredia na kvalitu sejby v rámci pôdoochranného pestovania rastlín
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Zuzana Valachová, PhD.
Vplyv agrotechnológií na priestorovú premenlivosť pôdneho prostredia
září 2016Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Valachová, PhD.
Vplyv pracovných parametrov pozberovej linky na kvalitu výsledného produktu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Vančo
Aspekty sejby v podmienkach pôdoochrannej technológie
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Vančo
Štúdia pravidiel Správnej farmárskej praxe
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Vass
Zber a pozberové spracovanie kukurice na zrno
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Richard Vlžák
Vplyv nastavenia kondicionéra na rýchlosť sušenia zberaných krmovín
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Richard Vlžák
Výroba energie z obnoviteľných zdrojov na farme
duben 2014Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována