Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Identifikačné číslo: 1501
Univerzitný e-mail: pavol.findura [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Badala
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov rozhadzovačov priemyselných hnojív
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Bajus
Technické inovácie u strojov pre základné obrábanie pôdy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Bajus
Vplyv biostimulačných technológií obrábania pôdy na efektívnosť pestovania poľných plodín
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bajus
Vplyv konštrukčných prvkov kypriča na kvalitu jeho práce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Balázs
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Benčíková
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Monika Benčíková
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tibor Bitter
Energetické využitie drevnej štiepky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dušan Blaho
Organizovaný pohyb techniky po poli a jeho vplyv na stav pôdy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Blaho
Hodnotenie kvality práce vybranej techniky Horsch pre obrábanie pôdy
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Bohuš
Porovnanie kvality práce zariadení pre rozrušovanie povrchu biomasy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Bohuš
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Alexander Brázda
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre spracovanie pôdy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bukor
Hodnotenie kvality sejby vybranej plodiny z pohľadu plošného rozmiestnenia osiva
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Cigáň
Hodnotenie kvality sejby sejačkou Amazone z pohľadu hĺbkového rozmiestnenia semien
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Černák
Hodnotenie kvality sejby pri simulovaní rôznych pracovných podmienok u vybranej sejačky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Milan Černek
Využitie leteckých modelov na efektívnosť práce pri údržbách a opravách elektrických vedení v ZSE
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Černek
Využitie leteckých modelov pri prácach v teréne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Demo
Detekcia zveri pri vykonávaní poľnohospodárskych prác
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Demo
Ochrana zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikou
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beatrica Dömeová
Hodnotenie kvality sejby z pohľadu plošného rozmiestnenia semien u vybranej sejačky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beatrica Dömeová
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre zakladanie porastov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Béla Domonkos
Vplyv technológie na zmenu pôdnych vlastností
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Béla Domonkos
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Fančovič
Vplyv prítlačných systémov sejačky Horsch na poľnú vzchádzavosť
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Maroš Foľta
Porovnanie kvality práce techniky pre pôdoochranné technológie obrábania pôdy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Foľta
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Gajdoš
Štúdia konštrukčného riešenia strojov pre zber krmovín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Gajdoš
Zhodnotenie strát vybraných strojov pre zber krmovín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Gál
Inovačné prvky v konštrukcii zberových vozov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Gál
Zhodnotenie kvality práce vybraných zberových vozov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Gašperák
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Halmo
Vplyv pracovných parametrov obilných kombajnov na výslednú kvalitu produktu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Hanák
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre sejbu hustosiatych plodín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hanák
Vplyv konštrukčných prvkov sejačky na výslednú kvalitu produktu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Hrnčárová
Trendy v technike pre predsejbovú prípravu pôdy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juraj Huba
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Chrenko
Vplyv sejby v pôdoochranných technológiách na kvalitu výsledného produktu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Chudá
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov sejacej techniky v laboratórnych a poľných podmienkach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Chudý
Analýza systému marketingových nástrojov využívaných v obchodnej činnosti podnikov zameraných na záhradnú techniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Chudý
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Jankovič
Hodnotenie kvality práce vybraného vyorávača zemiakov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Jankovič
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre sejbu repky olejnej
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Jantošková
Inovačné prvky v konštrukcii závlahového zariadenia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Jurena
Vývoj poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Jurena
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre zber krmovín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Kalivoda
Hodnotenie kvality sejby vybranej sejačky z pohľadu plošného rozmiestnenia semien
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Kalivoda
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre hnojenie a chemickú ochranu pri pestovaní energeticky využiteľných plodín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kaštanová
Hodnotenie kvality sejby sejačkou s plynulým výsevom z pohľadu plošného rozmiestnenia osiva repky olejnej
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Knapec
Využitie telematiky pri riadení strojového parku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Knapec
Vývoj technológií obrábania pôdy pri pestovaní kukurice siatej
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Gabriel Kocsis
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre sejbu širokoriadkových plodín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Kollár
Historický vývoj techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emil Kormoš
Hodnotenie kvality sejby pri simulovaní rôznych pracovných podmienok
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emil Kormoš
Inovačné trendy v technike pre sejbu hustostiatych plodín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Analýza kľúčových technických faktorov ovplyvňujúcich kvalitu sejby u vybraných plodín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Lábadi
Vývojové trendy v technike pre zber obilnín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katalin Lévaiová
Využitie dopravných prostriedkov pri preprave siláže zavädnutých krmovín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Samuel Mačák
Možnosti využitia technických prostriedkov na ochranu zveri pri poľnohospodárskych prácach
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Mataj
Hodnotenie kvality zberu vybranej techniky pre zber krmovín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Matejovič
Využitie systémov smerového navádzania poľnohospodárskej techniky pri obrábaní pôdy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mihaľ
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre sejbu širokoriadkových plodín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Mleziva
Vplyv vertikálneho uloženia semien na poľnú vzchádzavosť u vybraného sejacieho stroja
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Mleziva
Vývoj technológií obrábania pôdy pri pestovaní cukrovej repy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Mráz, PhD.
Vývoj webovej aplikácie s využitím informačného systému na spracovanie dokumentácie a následnú optimalizáciu nákladov vybraného podniku poľnohospodárskej prvovýroby
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Omelina
Moderné prvky v konštrukcii rozhadzovačov priemyselných hnojív
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Omelina
Porovnanie kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Papšo
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Paučo
Analýza rizikových faktorov z pohľadu bezpečnosti a kvality práce pri výrobe elektroinštalačného materiálu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Piškaninová
Analýza systému marketingových nástrojov využívaných v obchodnej činnosti vybraného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Piškaninová
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre zakladanie širokoriadkových plodín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrich Piterka
Vplyv techniky na zberové straty viniča hroznorodého vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Poláčik
Hodnotenie presnosti navádzania poľnohospodárskej techniky pri vybraných pracovných operáciach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Prídala
Vplyv podmienok prostredia a vlastností drobného ovocia na kvalitu mechanizovaného zberu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marcel Prístavka, PhD.
Analýza vybraných faktorov pri aplikácii priemyselných hnojív ovplyvňujúcich efektívnosť pestovania poľných plodín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Pšenka, PhD.
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre spracovanie pôdy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Rigó
Aspekty sušenia vybraných poľnohospodárskych plodín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Rigó
Moderné prvky v konštrukcii pozberových liniek
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ivan Rigó
Vplyv technických a technologických aspektov pri pozberovej úprave vybraných plodín
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marian Rohoň
Trendy v technike pre zber cukrovej repy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marian Rohoň
Vplyv kvality sejby cukrovej repy na tvorbu úrody
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Slobodníková
Vplyv pracovnej rýchlosti sejačky na kvalitu sejby vybranej sejačky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Maksym Stankevych
Analýza systému marketingových nástrojov pri predaji manipulátorov Manitou v podmienkach Slovenska a Ukrajiny
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Stern
Vplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Stern
Vplyv technológie a techniky na zmenu vlastností pôdy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Eduard Szabo
Vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu práce sejačky Amazone EDX
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Margaréta Szőcsová
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre aplikáciu hnojív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margaréta Szőcsová
Vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu práce vybraného rozhadzovača priemyselných hnojív
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Šebeň
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre obrábanie pôdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šebeň
Vplyv pracovných parametrov na kvalitu vyorávania koreňovej zeleniny
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Škorík
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre zber kukurice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Šmál
Hodnotenie kvality práce strojov pre chemickú ochranu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Šmál
Využívanie moderných elektronických prvkov v technike pre hnojenie a chemickú ochranu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juraj Štetina
Hodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácach
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Štetina
Inovačné prvky v technike pre zemné práce
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Študenc
Vplyv podmienok prostredia na kvalitu sejby v rámci pôdoochranného pestovania rastlín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Zuzana Valachová, PhD.
Vplyv agrotechnológií na priestorovú premenlivosť pôdneho prostredia
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Valachová, PhD.
Vplyv pracovných parametrov pozberovej linky na kvalitu výsledného produktu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Vančo
Aspekty sejby v podmienkach pôdoochrannej technológie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Vančo
Štúdia pravidiel Správnej farmárskej praxe
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Vass
Zber a pozberové spracovanie kukurice na zrno
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Vlžák
Vplyv nastavenia kondicionéra na rýchlosť sušenia zberaných krmovín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Vlžák
Výroba energie z obnoviteľných zdrojov na farme
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná