Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Identifikačné číslo: 1501
Univerzitný e-mail: pavol.findura [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Badala
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov rozhadzovačov priemyselných hnojív
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bajus, PhD.
Technické inovácie u strojov pre základné obrábanie pôdy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Bajus, PhD.
Vplyv biostimulačných technológií obrábania pôdy na efektívnosť pestovania poľných plodín
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bajus, PhD.
Vplyv konštrukčných prvkov kypriča na kvalitu jeho práce
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Balázs
Hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Monika Benčíková
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Monika Benčíková
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tibor Bitter
Energetické využitie drevnej štiepky
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dušan Blaho
Vplyv moderných agrotechnológií na zmenu pôdneho stavu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Vladimír Blaho
Hodnotenie kvality práce vybranej techniky Horsch pre obrábanie pôdy
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Vladimír Blaho
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Bohuš
Porovnanie kvality práce zariadení pre rozrušovanie povrchu biomasy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Bohuš
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Alexander Brázda
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre spracovanie pôdy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bukor
Hodnotenie kvality sejby vybranej plodiny z pohľadu plošného rozmiestnenia osiva
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Cigáň
Hodnotenie kvality sejby sejačkou Amazone z pohľadu hĺbkového rozmiestnenia semien
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Adam Čelinák
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre chemickú ochranu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Černák
Hodnotenie kvality sejby pri simulovaní rôznych pracovných podmienok u vybranej sejačky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Milan Černek
Využitie leteckých modelov na efektívnosť práce pri údržbách a opravách elektrických vedení v ZSE
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Černek
Využitie leteckých modelov pri prácach v teréne
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Demo
Detekcia zveri pri vykonávaní poľnohospodárskych prác
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Demo
Ochrana zveri pri prácach s poľnohospodárskou technikou
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Beatrica Dömeová
Hodnotenie kvality sejby z pohľadu plošného rozmiestnenia semien u vybranej sejačky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Beatrica Dömeová
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre zakladanie porastov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Béla Domonkos
Vplyv technológie na zmenu pôdnych vlastností
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Béla Domonkos
Vývojové trendy v technike pre zber krmovín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Fančovič
Inovačné trendy v technike pre zakladanie širokoriadkových plodín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Foľta
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Foľta
Zhodnotenie kvality práce výsevnej techniky v pôdoochranných technológiách obrábania pôdy
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Gajdoš
Štúdia konštrukčného riešenia strojov pre zber krmovín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Gajdoš
Zhodnotenie strát vybraných strojov pre zber krmovín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Gál
Inovačné prvky v konštrukcii zberových vozov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Gál
Zhodnotenie kvality práce vybraných zberových vozov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Gašperák
Vplyv rozmerových vlastností osiva na výslednú kvalitu sejby
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. David Halmo
Vplyv pracovných parametrov obilných kombajnov na výslednú kvalitu produktu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hanák
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre sejbu hustosiatych plodín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hanák
Vplyv konštrukčných prvkov sejačky na výslednú kvalitu produktu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Hrnčárová
Trendy v technike pre predsejbovú prípravu pôdy
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Juraj Huba
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Chrenko
Vplyv sejby v pôdoochranných technológiách na kvalitu výsledného produktu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Chudá
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov sejacej techniky v laboratórnych a poľných podmienkach
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Chudý
Analýza systému marketingových nástrojov využívaných v obchodnej činnosti podnikov zameraných na záhradnú techniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Chudý
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Jankovič
Hodnotenie kvality práce vybraného vyorávača zemiakov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tibor Jankovič
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre sejbu repky olejnej
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Jantošková
Inovačné prvky v konštrukcii závlahového zariadenia
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Jurena
Vývoj poľnohospodárskych strojov pre zber krmovín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Jurena
Zhodnotenie kvality práce vybraných strojov pre zber krmovín
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Kalivoda
Hodnotenie kvality sejby vybranej sejačky z pohľadu plošného rozmiestnenia semien
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tibor Kalivoda
Inovačné prvky v konštrukcii strojov pre hnojenie a chemickú ochranu pri pestovaní energeticky využiteľných plodín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Kaštanová
Hodnotenie kvality sejby sejačkou s plynulým výsevom z pohľadu plošného rozmiestnenia osiva repky olejnej
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Knapec
Využitie telematiky pri riadení strojového parku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Knapec
Vývoj technológií obrábania pôdy pri pestovaní kukurice siatej
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Gabriel Kocsis
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre sejbu širokoriadkových plodín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Kollár
Historický vývoj techniky pre aplikáciu priemyselných hnojív
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emil Kormoš
Hodnotenie kvality sejby pri simulovaní rôznych pracovných podmienok
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Emil Kormoš
Inovačné trendy v technike pre sejbu hustostiatych plodín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Patrik Kováč
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Analýza kľúčových technických faktorov ovplyvňujúcich kvalitu sejby u vybraných plodín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Lábadi
Vývojové trendy v technike pre zber obilnín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katalin Lévaiová
Využitie dopravných prostriedkov pri preprave siláže zavädnutých krmovín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Samuel Mačák
Možnosti využitia technických prostriedkov na ochranu zveri pri poľnohospodárskych prácach
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Filip Marton
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Mataj
Hodnotenie kvality zberu vybranej techniky pre zber krmovín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Matejovič
Využitie systémov smerového navádzania poľnohospodárskej techniky pri obrábaní pôdy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mihaľ
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre sejbu širokoriadkových plodín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Mleziva
Vplyv vertikálneho uloženia semien na poľnú vzchádzavosť u vybraného sejacieho stroja
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Mleziva
Vývoj technológií obrábania pôdy pri pestovaní cukrovej repy
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Miroslav Mráz, PhD.
Vývoj webovej aplikácie s využitím informačného systému na spracovanie dokumentácie a následnú optimalizáciu nákladov vybraného podniku poľnohospodárskej prvovýroby
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Omelina
Moderné prvky v konštrukcii rozhadzovačov priemyselných hnojív
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Omelina
Porovnanie kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matúš Papšo
Vývojové trendy v malej záhradnej technike
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Filip Paučo
Systém manažérstva kvality vo vybranej organizácii
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Piškaninová
Analýza systému marketingových nástrojov využívaných v obchodnej činnosti vybraného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktória Piškaninová
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre zakladanie širokoriadkových plodín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Henrich Piterka
Vplyv techniky na zberové straty viniča hroznorodého vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Stanislav Poláčik
Hodnotenie presnosti navádzania poľnohospodárskej techniky pri vybraných pracovných operáciach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Prídala
Vplyv podmienok prostredia a vlastností drobného ovocia na kvalitu mechanizovaného zberu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marcel Prístavka, PhD.
Analýza vybraných faktorov pri aplikácii priemyselných hnojív ovplyvňujúcich efektívnosť pestovania poľných plodín
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Pšenka, PhD.
Inovačné trendy v konštrukcii strojov pre spracovanie pôdy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Rigó, PhD.
Aspekty sušenia vybraných poľnohospodárskych plodín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Rigó, PhD.
Moderné prvky v konštrukcii pozberových liniek
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Rigó, PhD.
Vplyv technických a technologických faktorov pri zbere a pozberovej úprave kukurice
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marian Rohoň
Trendy v technike pre zber cukrovej repy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marian Rohoň
Vplyv kvality sejby cukrovej repy na tvorbu úrody
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Marcel Sersen
Možnosti využitia mobilného prostriedku Tatra Phoenix
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Slobodníková
Vplyv pracovnej rýchlosti sejačky na kvalitu sejby vybranej sejačky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maksym Stankevych
Analýza systému marketingových nástrojov pri predaji manipulátorov Manitou v podmienkach Slovenska a Ukrajiny
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Maksym Stankevych
Analýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Stern
Vplyv prejazdov poľnohospodárskej techniky na stav pôdy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Stern
Vplyv technológie a techniky na zmenu vlastností pôdy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Eduard Szabo
Vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu práce sejačky Amazone EDX
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Margaréta Szőcsová
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre aplikáciu hnojív
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margaréta Szőcsová
Vplyv pracovnej rýchlosti na kvalitu práce vybraného rozhadzovača priemyselných hnojív
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Šebeň
Moderné trendy v konštrukcii strojov pre obrábanie pôdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Šebeň
Vplyv pracovných parametrov na kvalitu vyorávania koreňovej zeleniny
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Škorík
Moderné prvky v konštrukcii strojov pre zber kukurice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniel Šmál
Hodnotenie kvality práce strojov pre chemickú ochranu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Šmál
Využívanie moderných elektronických prvkov v technike pre hnojenie a chemickú ochranu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Juraj Štetina
Hodnotenie presnosti navádzania pri zemných výkopových prácach
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Štetina
Inovačné prvky v technike pre zemné práce
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Juraj Štetina
Vplyv technológie a techniky na spotrebu pohonných hmôt u vybraných strojov
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Študenc
Vplyv podmienok prostredia na kvalitu sejby v rámci pôdoochranného pestovania rastlín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Zuzana Valachová, PhD.
Vplyv agrotechnológií na priestorovú premenlivosť pôdneho prostredia
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Valachová, PhD.
Vplyv pracovných parametrov pozberovej linky na kvalitu výsledného produktu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Vančo
Aspekty sejby v podmienkach pôdoochrannej technológie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Vančo
Štúdia pravidiel Správnej farmárskej praxe
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Vass
Zber a pozberové spracovanie kukurice na zrno
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Richard Vlžák
Vplyv nastavenia kondicionéra na rýchlosť sušenia zberaných krmovín
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Vlžák
Výroba energie z obnoviteľných zdrojov na farme
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná