Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Identifikačné číslo: 1501
Univerzitný e-mail: pavol.findura [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výučba
     
Projekty
     
     
     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologickéhoP. Findura
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201831.12.2020
2 Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaníBilaterálna spoluprácagarant01.01.2016
31.12.2017
3
P. Findura
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201731.12.2019
4 Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní.Bilaterálna spoluprácagarant01.01.201431.12.2015
5
 Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedyP. Findura
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
31.12.2019
6
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2016
31.12.2018
7KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.201731.12.2019
8
 Kreatívne technické riešenia v poľnohospodárstve pri hospodárení s podzemnou vodou
Visegrad Grants
garant
02.02.2018
31.12.2018
9
M. KorenkoVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2017
30.12.2019
10
 Training of farmers V4 in techniques for environmental protection and soil water management.
Visegrad Grants
garant
14.09.2020
31.03.2022
11 Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd
OP Integrovaná infraštruktúra
Vedecko-výskumný pracovník
04.03.2020
30.06.2023
12 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdrojelektor19.08.201331.07.2015
13P. FinduraVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2014
31.12.2016
14
 Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadovP. FinduraBilaterálna spoluprácagarant
01.01.2015
31.12.2015
15
 Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.201930.12.2022
16
 Zvyšovanie kvality traktorov a mobilných systémov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, ochranu pôdy a životného prostredia
P. FinduraGranty nadácií
garant
01.01.2011
31.12.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý