Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1502
Univerzitný e-mail: zelmira.balazova [at] uniag.sk
 

     Výučba     Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Andrej Belanec
Molekulárna charakteristika hospodársky významných génov jačmeňa
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Belčíková
Hodnotenie genotypov tritikale pomocou mikrosatelitných markerov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Borovská
Identifikácia vybraných druhov mäsožravých rastlín pomocou DNA markerov
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Branislav Bretz
Charakteristika genetickej diverzity genotypov ovsa pomocou DNA markerov
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Čajková
Mikrosatelitné analýzy tritikale z hľadiska genetickej variability
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriána Čajková
Molekulárna charakteristika hospodársky významných génov pšenice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Veronika Červeňáková
DNA analýzy genotypov kukurice pomocou génovo špecifických markerov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Jana Detková
Izolácia génu pre elongačný faktor 1-alfa z Drosera binata
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Dlugošová
Molekulárno-genetická charakteristika genotypov pšenice pomocou DNA analýz
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Dmytro Fedorenko
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Guriš
Genomická charakteristika brokolice
júl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktória Havlíková
Genomická charakteristika jačmeňa
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Havlíková
Molekulárne analýzy ovsa pomocou génovo špecifických markerov
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Janský
Genomická charakteristika pšenice
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kamenský
Využitie molekulárnych markerov pri charakteristike genotypov raže
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Kollárová
Molekulárne analýzy tritikale využitím génovo špecifických markerov
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adrian Koronczi
DNA analýzy genetickej variability ovsa
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Kováčik
Molekulárna charakteristika raže z hľadiska genetickej diverzity
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Kováčik
Molekulárne analýzy genotypov raže z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianka Kováčová
Genomická charakteristika tritikale
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Kristová
Molekulárne analýzy genetickej variability genotypov kukurice
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Kšiňan
DNA analýzy raže využitím génovo špecifických markerov
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matúš Kučka
Charakteristika pohánky z hľadiska genomiky a transkriptomiky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivona Lietavová
Genomická charakteristika pohánky
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivona Lietavová
Molekulárne analýzy pohánky pomocou génovo špecifických markerov
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Ľupták
Molekulárna charakteristika ovsa z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Majerčáková
DNA analýzy ovsa pomocou génovo špecifických markerov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Masná
Diferenciácia genotypov raže pomocou molekulárnych markerov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Michna
Genomická charakteristika ovsa pomocou molekulárnych markerov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Maria Mravik
Molekulárno-genetická charakteristika pohánky
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Pribulová
Molekulárne analýzy pšenice z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Zuzana Ráceková
Hodnotenie populácií pohánky tatárskej pomocou génovo špecifických markerov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Rajninec, PhD.
Molekulárna charakteristika tritikale z hľadiska genetickej variability
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Rajninec, PhD.
Molekulárne analýzy genotypov tritikale z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erik Šebök
Charakteristika ovsa z hľadiska genomiky a transkriptomiky
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná