Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1502
Univerzitný e-mail: zelmira.balazova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Belanec
Molekulárna charakteristika hospodársky významných génov jačmeňa
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Belčíková
Hodnotenie genotypov tritikale pomocou mikrosatelitných markerov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Borovská
Identifikácia vybraných druhov mäsožravých rastlín pomocou DNA markerov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Bretz
Charakteristika genetickej diverzity genotypov ovsa pomocou DNA markerov
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriána Čajková
Mikrosatelitné analýzy tritikale z hľadiska genetickej variability
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Čajková
Molekulárna charakteristika hospodársky významných génov pšenice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Červeňáková
DNA analýzy genotypov kukurice pomocou génovo špecifických markerov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jana Detková
Izolácia génu pre elongačný faktor 1-alfa z Drosera binata
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Dlugošová
Molekulárno-genetická charakteristika genotypov pšenice pomocou DNA analýz
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Dmytro Fedorenko
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Guriš
Genomická charakteristika brokolice
júl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktória Havlíková
Genomická charakteristika jačmeňa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Havlíková
Molekulárne analýzy ovsa pomocou génovo špecifických markerov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Janský
Genomická charakteristika pšenice
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kamenský
Využitie molekulárnych markerov pri charakteristike genotypov raže
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kollárová
Molekulárne analýzy tritikale využitím génovo špecifických markerov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrian Koronczi
DNA analýzy genetickej variability ovsa
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kováčik
Molekulárna charakteristika raže z hľadiska genetickej diverzity
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kováčik
Molekulárne analýzy genotypov raže z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianka Kováčová
Genomická charakteristika tritikale
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Kristová
Molekulárne analýzy genetickej variability genotypov kukurice
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Kšiňan
DNA analýzy raže využitím génovo špecifických markerov
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Kučka
Charakteristika pohánky z hľadiska genomiky a transkriptomiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivona Lietavová
Genomická charakteristika pohánky
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivona Lietavová
Molekulárne analýzy pohánky pomocou génovo špecifických markerov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ľupták
Molekulárna charakteristika ovsa z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Majerčáková
DNA analýzy ovsa pomocou génovo špecifických markerov
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Masná
Diferenciácia genotypov raže pomocou molekulárnych markerov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Michna
Genomická charakteristika ovsa pomocou molekulárnych markerov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Maria Mravik
Molekulárno-genetická charakteristika pohánky
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Pribulová
Molekulárne analýzy pšenice z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Ráceková
Hodnotenie genotypov pohánky pomocou génovo špecifických markerov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Rajninec, PhD.
Molekulárna charakteristika tritikale z hľadiska genetickej variability
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Rajninec, PhD.
Molekulárne analýzy genotypov tritikale z hľadiska genetickej diverzity
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Šebök
Charakteristika ovsa z hľadiska genomiky a transkriptomiky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná