Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Identification number: 1503
University e-mail: jan.mezey [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Alexandra Abrahámová
Dynamika kvalitatívnych ukazovateľov plodov a štiav rakytníka rešetliakovitého (Hypophae rhamnoides) v procese skladovania
April 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ľuboš Aradský
Zhodnotenie nutričných ukazovateľov a výlisnosti vybraného odrodového spektra jablone domácej (Malus domestica)
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ľuboš Aradský
Zhodnotenie nutričných ukazovateľov a výlisnosti vybraného odrodového spektra jablone domácej (Malus domestica)
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bača
Zhodnotenie obsahových látok pri vybraných odrodách jabloní
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anita Balázs
Determinácia hospodársky najvýznamnejších škodcov rodu Grapholita v ovocnom sade
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anita Balázs
Zhodnotenie letovej aktivity vybraných druhov škodcov jabloní v ovocnom sade PD Hrušov
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bednár
Zhodnotenie obsahových látok pri vybraných odrodách jabloní
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bednár
Zhodnotenie obsahu biologicky cenných látok pri jadrovinách
April 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Blaškovičová
Využitie divorastúcich foriem rodu Rosa z hľadiska vybraných kvalitatívnych a kvantitatínych vlastností.
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Böhmová
Zhodnotenie letovej aktivity vybraných škodcov z čeľade Tortricidae
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Böhmová
Zhodnotenie letovej aktivity vybraných škodcov z čeľade Tortricidae.
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margita Brišová
Fenologické zhodnotenie vybraných odrôd japonských sliviek z hľadiska využitia v intenzívnych výsadbách ovocných drevín.
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Britková
Dynamika sedimentácie kalov jablčnej šťavy
May 2018Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Brunclíková
Zhodnotenie vybraných nutričných ukazovateľov odrodového spektra čerešne vtáčej (Prunus avium) a višne obyčajnej (Prunus cerassus)
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Bunčáková
Zhodnotenie letovej aktivity vrtivky čerešňovej (Rhagoletis cerasii) v ovocnom sade.
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Bunčáková
Zhodnotenie letovej aktivity vrtivky čerešňovej (Rhagoletis cerasii) v ovocnom sade..
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Cigániková
Identifikácia hospodársky najvýznamnejších škodcov jabloní z rodu Torticidae v súčasnosti a možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky v boji proti nim
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Czaková
Charakteristika vybraných odrôd jahôd z pohľadu komerčného využitia v praxi
June 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Czaková
Zhodnotenie vybraných kvantitatívnych vlastností jahôd v produkčnej výsadbe
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Čerňanský
Možnosti vegetatívneho rozmnožovania Diospyros kaki.
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Čerňanský
Zhodnotenie afinity vybraných odrôd čerešní na podpníku Gisela5.
April 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Dobšinský
Vplyv použitia rôznych kmeňov kvasiniek Saccharomyces cerevisiae na výsledné senzorické a analytické parametre medoviny.
April 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Džubarová
Výskyt hmyzích škodcov z čeľade Tortricidae na ovocných drevinách.
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Fecko
Možnosti uplatnenia chemickej prebierky sliviek v intenzívnych výsadbách
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Foltán
Zhodnotenie obsahu biologicky cenných látok pri jadrovinách
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Foltán
Zmena obsahu vybraných nutričných parametrov šťavy rakytníka rešetliakovitého (Hyppophae rhamnoides) v závislosti od tepelného spracovania
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Gabaš
Zhodnotenie letovej aktivity hmyzých škodcov na jabloniach.
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Gažo
Možnosti výroby jablčných štiav
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miloslav Hán
Zhodnotenie letovej aktivity vybraných škodcov z čeľade Tortricidae
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miloslav Hán
Zhodnotenie letovej aktivity vybraných škodcov z čeľade Tortricidae.
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboslava Hreňová
Zhodnotenie obsahu biologicky cenných látok pri muštových odrôdách viniča hroznorodého
April 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Jankovič
Zhodnotenie pestovateľských možností ázijských hrušiek
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Kalmár
Zhodnotenie obsahových látok pri vybraných odrodách jabloní
April 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Koňošová
Možnosti uplatnenia chemickej a ručnej prebierky broskýň v intenzívnych výsadbách
May 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Kováčová
Determinácia najvýznamnejších škodcov jabloní v systémoch integrovanej produkcie ovocia.
June 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Kováčová
Determinácia najvýznamnejších škodcov jabloní v systémoch integrovanej produkcie ovocia.
April 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Kubovicová
Vplyv aplikácie fytohormónu paturyl na tvorbu bočného obrastu jabloní
April 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kubovicová
Vplyv rôznych termínov pincírovania na tvorbu bočného obrastu jabloní.
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kuľková
Možnosti uplatnenia japonských sliviek v záhradách.
April 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kuľková
Zhodnotenie fenologických ukazovateľov japonských sliviek (Prunus salicina).
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kusý
Možnosti uplatnenia nových odrôd čučoriedky vysokej (Vaccinium spp.) v intenzívnych výsadbách
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kusý
Zhodnotenie vplyvu hnojiva Organic Green Gold na kvalitatívne a kvantitatívne parametre vybraných odrôd brusnice strapcovitej (Vaccinium corymbosum).
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Lengyel
Vplyv nastielania reflexnej mulčovacej fólie na vyfarbenosť plodov jabloní.
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Leško
Možnosti vegetatívneho množenia podpníka GiSelA 5
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Lešková
Možnosti vegetatívneho množenia podpníka GiSelA 5
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Liko
Zhodnotenie obsahu biologicky cenných látok pri drobnom ovocí
May 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Igor Marko
Možnosti uplatnenia nových odrôd čučoriedky vysokej (Vaccinium sp.) v intenzívnych výsadbách
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Igor Marko
Zhodnotenie vplyvu hnojiva Organic Green Gold na kvalitatívne a kvantitatívne parametre vybraných odrôd brusnice strapcovitej (Vaccinium corymbosum).
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Mertuš
Perspektívnosť vybraných odrôd čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum) a zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica) pre intenzívne výsadby.
May 2020Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Mitucha
Využitie mulčovacích fólií na zlepšenie vybraných kvalitatívnych vlastností jabĺk.
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Nagy
Dynamika sedimentácie kalov jablčnej šťavy
April 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kinga Némethová
Zhodnotenie efektívnosti rôznych spôsobov prebierok na broskyniach a ich vplyv najmä na kvalitatívne vlastnosti ovocia.
April 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kinga Némethová
Zhodnotenie efektívnosti ručnej prebierky na broskyniach.
April 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Novosadová
Zhodnotenie zmeny obsahu vybraných nutričných látok odrôd rakytníka rešetliakovitého (Hippophae rhamnoides L.) v závislosti od technologického spracovania
April 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Novosadová
Zhodnotenie zmien obsahu nutričných látok v plodoch odrôd rakytníka rešetliakovitého (Hippophae rhamnoides L.) v závislosti od dĺžky zmrazenia
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Petrík
Zhodnotenie vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus ) v rôznych výškových stupňoch na území tatranského národného parku
April 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Petrík
Zhodnotenie vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností brusnice obyčajnej (Vaccinium vittis-idaea ) v rôznych výškových stupňoch na území Tatranského národného parku
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Pobuda
Možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky pri ochrane ovocných sadov proti chrastavitosti jabloňovej (Venturia inaequalis)
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matúš Podhorský
Zhodnotenie vybraných nutričných ukazovateľov širšieho odrodového spektra rakytníka rešetliakovitého (Hypophae rhamnoides)
April 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Pokorný
Porovnanie účinnosti číriacich prípravkov na rýchlosť sedimentácie kalov jablčnej šťavy
April 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alexander Savineckij
Fenomén súčasnosti: oranžové vína
April 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Davide Serralegri
Selected qualitative and quantitative parameters comparison of Italian apples from bio- and conventional production
May 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Suja
Využitie feromonových lapačov pri ochrane ovocných drevín proti vybraným škodcom.
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Suroviak
Zhodnotenie fenologických ukazovateľov a dynamiky rastu vybraných odrôd sliviek v horských oblastiach
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Suroviak
Zhodnotenie fenologických ukazovateľov a dynamiky rastu vybraných odrôd sliviek v horských oblastiach
April 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Šály
Využitie feromonových lapačov pri ochrane jabloní proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella). obaľovačovi trnkovému (Grapholitha janthinana) a podkopáčikovi špirálovitému (Leucoptera scitella) v systéme integrovanej p
May 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Šály
Využitie feromonových lapačov pri ochrane jabloní proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella), obaľovačovi trnkovému (Grapholitha janthinana) a podkopáčikovi špirálovitému (Leucoptera scitella) v systéme integrovanej produkcie ovocia
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Marek Šály
Využitie feromonových lapačov pri ochrane jabloní proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella), obaľovačovi trnkovému (Grapholitha janthinana) a podkopáčikovi špirálovitému (Leucoptera scitella) v systéme integrovanej produkcie ovocia.
May 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Valéria Šarvaicová
ZHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI MNOŽENIA PODPNÍKA M9
April 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Valéria Šarvaicová
Zhodnotenie efektívnosti rozmnožovania podpníka M9.
April 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ščepko
Možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky pri ochrane proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella).
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Ševčík
Vplyv použitia rôznych kmeňov kvasiniek Saccharomyces cerevisiae na výsledné kvalitatívne parametre jablčného destilátu.
April 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šimun
Zhodnotenie hospodárskeho významu pestovania čerešní v SR a charakteristika najvýznamnejších chorôb a škodcov so zameraním sa na vrtivku čerešňovú (Rhagoletis cerasi) v systéme integrovanej produkcie ovocia
May 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šimun
Zhodnotenie letovej aktivity vrtivky čerešňovej (Rhagoletis cerasii) v ovocnom sade
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Škorík
Možnosti vegetatívneho rozmnožovania podpníka GiSelA 5
April 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jaroslav Šuchma
Fenomén súčasnosti: oranžové vína
April 2020Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Šurka
Zhodnotenie obsahu biologicky cenných látok pri kôstkovom ovocí
May 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Šurka
Zhodnotenie vybraných nutričných ukazovateľov odrodového spektra ázijských hrušiek
April 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Tolgyesi
Zhodnotenie obsahu biologicky cenných látok pri slovenských šľachtencoch muštových odrôd viniča hroznorodého
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Tománková
Zhodnotenie letovej aktivity obaľovača slivkového (Grapholitha funebrana)
May 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Tonhajzerová
Porovnanie vybraných nutričných ukazovateľov odrodového spektra čerešne vtáčej (Prunus avium) vo variantoch fóliového zastrešenia a bez neho
May 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kristína Tonhajzerová
Zhodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov odrodového spektra čerešne vtáčej (Prunus avium)
April 2020Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. B.Sc. Sabína Tóthová
Dynamika vybraných nutričných ukazovateľov jablone domácej (Malus domestica) odrody Braeburn
April 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Užák
Vplyv povýsadbovej aplikácie ovčieho granulovaného hnojiva na kvantitatívne parametre vybraných odrôd jabloní
April 2016Displaying the final thesis
85.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dušan Valach
Zhodnotenie efektívnosti rozmnožovania podpníka M9.
April 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dušan Valach
Zhodnotenie výťažnosti podpníkov M9 klon T337 z hľadiska vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov
May 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tamás Vida
Atraktívnosť odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov
April 2020Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamás Vida
Možnosti využitia aromatických rastlín pri výrobe jablčných štiav
May 2018Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Vlado
Možnosti uplatnenia digitálnej signalizačnej techniky pri ochrane ovocných sadov proti podkopáčikovi špirálovému (Leucoptera scitella)
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress