Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Identification number: 1503
University e-mail: jan.mezey [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis
     
     
Publications
     
     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Aronia melanocarpa - use of fruits, their healing effects and some content components
Kačániová, Miroslava -- Mezey, Ján -- Galovičová, Lucia -- Kunová, Simona -- Rovná, Katarína
Aronia melanocarpa - využitie plodov, z ich liečivých účinkov a k obsahovým zložkám = Aronia melanocarpa - use of fruits, their healing effects and some content components. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 32--35. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details
2.
Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Vargová, Andrea -- Timoracká, Mária -- Šlosár, Miroslav -- Andrejiová, Alena -- Juríková, Tünde -- Mezey, Ján
Basil seeds as a source of antioxidants affected by fortification with selenium. In Folia horticulturae. 32, 1 (2020), p. 1--10. ISSN 0867-1761.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
3.Products from fruits of Malus domestica for consumption and their processing in home processing environment
Kačániová, Miroslava -- Mezey, Ján -- Galovičová, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Konzumné produkty z plodov Malus domestica a z aspektov ich spracovávania v domácom spotrebiteľskom prostredí = Products from fruits of Malus domestica for consumption and their processing in home processing environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 49--52. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.