Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Identification number: 1503
University e-mail: jan.mezey [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts
     
     Lesson
     
Final thesis
     
Projects     Publications
     
Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Temperature sum models for the development of the most important pests in intensive fruit orchard
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Opponent 3:
doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modely teplotných súm pre vývoj najvýznamnejších škodcov v intenzívnej ovocnej výsadbe
Summary:Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť letovú aktivitu najvýznamnejších hmyzých škodcov na jabloniach, broskyniach a slivkách počas rokov 2008-2016 v intentzívnej výsadbe ovocných drevín v lokalite Dvory nad Žitavou. Na základe letovej aktivity stanoviť jednotlivé generácie škodcov, pomocou ktorých sa vypracujú sumy a intervaly súm denných efektívnych teplôt vzduchu pre jednotlivé generácie tak, aby sa dali implementovať do softwarových programov automatických meteostaníc Davis Vantage Pro II, ktoré sú rozšírené v sadoch SR a budú slúžiť pre signalizáciu priamej ochrany v konrétnom podniku. Za hodnotené roky 2008-2016 bolo celkovo odchytených a zaevidovaných 24673ks motýľov pri všetkých hodnotených druhoch. Najpočetnejšiu skupinu tvoril obaľovač jablčný (Cydia pomonella) a predstavoval 81,49% vštkých škodcov. Nasledoval plodokaz broskyňový (Cydia molesta) s 8,97%, obaľovač slivkový (Grapholita funebrana) 4,38%, obaľovač trnkový (Grapholita janthinana) 3,77% a najmenej škodcov sme zaznamenali pri obaľovačovi višňovom (Grapholita lobarzewski) a to 1,39%. Počas hodnotených rokov sme najvyššiu početnosť zaznamenali v roku 2013, čo predstavovalo 21,01% z 9 ročného sledu rokov a v roku 2014, kedy sme zaznamenali 20,24% odchytených motýľov. Najmenej škodov bolo zaznamenaných v roku 2011 a to 4,08% z celkového počtu. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač jablčný (Cydia pomonella) počas 9 ročného obdobia bol 127 dní pri Σ ET=1147,11°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumyefektívnych denných stupňov v intervale od 272,89 do 378,56°C, pre druhú generáciu sme stanovili interval od 614,78 do 712,00°C a pre tretiu generácie bol interval stanovený od 1067 do 1201,50°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač višňový (Grapholita lobarzewski) počas 9 ročného obdobia bol 105,13 dní pri Σ ET=927,63°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumy efektívnych denných stupňov v intervale od 146,13 do 227,33°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 475,50 do 572,50°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač trnkový (Grapholita janthinana) počas 9 ročného obdobia bol 108,75 dní pri Σ ET=954,13°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumy efektívnych denných stupňov v intervale od 148,33 do 205,40°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 627,50 do 683,83°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač slivkový (Grapholita funebrana) počas 9 ročného obdobia bol 90,67 dní pri Σ ET=720,67°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumyefektívnych denných stupňov v intervale od 117,11 do 170,63°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 575,50 do 643,17°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal plodokaz broskyňový (Cydia molesta) počas 9 ročného obdobia bol 114,6 dní pri Σ ET=1057°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumyefektívnych denných stupňov v intervale od 82,22 do 121,78°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 448,13 do 557°C. Pre tretiu generáciu sme stanovili interval od 666 do 773,75°C.
Key words:
jablone, obaľovač jablčný, suma efektívnych teplôt

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited