Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Identifikačné číslo: 1503
Univerzitný e-mail: jan.mezey [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Modely teplotných súm pre vývoj najvýznamnejších škodcov v intenzívnej ovocnej výsadbe
Autor: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Oponent 1:prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Oponent 2:prof. Dr. Ing. Boris Krška
Oponent 3:doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modely teplotných súm pre vývoj najvýznamnejších škodcov v intenzívnej ovocnej výsadbe
Abstrakt:Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť letovú aktivitu najvýznamnejších hmyzých škodcov na jabloniach, broskyniach a slivkách počas rokov 2008-2016 v intentzívnej výsadbe ovocných drevín v lokalite Dvory nad Žitavou. Na základe letovej aktivity stanoviť jednotlivé generácie škodcov, pomocou ktorých sa vypracujú sumy a intervaly súm denných efektívnych teplôt vzduchu pre jednotlivé generácie tak, aby sa dali implementovať do softwarových programov automatických meteostaníc Davis Vantage Pro II, ktoré sú rozšírené v sadoch SR a budú slúžiť pre signalizáciu priamej ochrany v konrétnom podniku. Za hodnotené roky 2008-2016 bolo celkovo odchytených a zaevidovaných 24673ks motýľov pri všetkých hodnotených druhoch. Najpočetnejšiu skupinu tvoril obaľovač jablčný (Cydia pomonella) a predstavoval 81,49% vštkých škodcov. Nasledoval plodokaz broskyňový (Cydia molesta) s 8,97%, obaľovač slivkový (Grapholita funebrana) 4,38%, obaľovač trnkový (Grapholita janthinana) 3,77% a najmenej škodcov sme zaznamenali pri obaľovačovi višňovom (Grapholita lobarzewski) a to 1,39%. Počas hodnotených rokov sme najvyššiu početnosť zaznamenali v roku 2013, čo predstavovalo 21,01% z 9 ročného sledu rokov a v roku 2014, kedy sme zaznamenali 20,24% odchytených motýľov. Najmenej škodov bolo zaznamenaných v roku 2011 a to 4,08% z celkového počtu. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač jablčný (Cydia pomonella) počas 9 ročného obdobia bol 127 dní pri Σ ET=1147,11°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumyefektívnych denných stupňov v intervale od 272,89 do 378,56°C, pre druhú generáciu sme stanovili interval od 614,78 do 712,00°C a pre tretiu generácie bol interval stanovený od 1067 do 1201,50°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač višňový (Grapholita lobarzewski) počas 9 ročného obdobia bol 105,13 dní pri Σ ET=927,63°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumy efektívnych denných stupňov v intervale od 146,13 do 227,33°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 475,50 do 572,50°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač trnkový (Grapholita janthinana) počas 9 ročného obdobia bol 108,75 dní pri Σ ET=954,13°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumy efektívnych denných stupňov v intervale od 148,33 do 205,40°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 627,50 do 683,83°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal obaľovač slivkový (Grapholita funebrana) počas 9 ročného obdobia bol 90,67 dní pri Σ ET=720,67°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumyefektívnych denných stupňov v intervale od 117,11 do 170,63°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 575,50 do 643,17°C. Celkový priemerný počet dní za rok, počas ktorých lietal plodokaz broskyňový (Cydia molesta) počas 9 ročného obdobia bol 114,6 dní pri Σ ET=1057°C. Pre prvú generáciu sme stanovili sumyefektívnych denných stupňov v intervale od 82,22 do 121,78°C. Pre druhú generáciu sme stanovili interval od 448,13 do 557°C. Pre tretiu generáciu sme stanovili interval od 666 do 773,75°C.
Kľúčové slová:jablone, obaľovač jablčný, suma efektívnych teplôt

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene