Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv deoxynivalenolu na ovariálne bunky potkanov in vitro
Autor: Zuzana Ardoňová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv deoxynivalenolu na ovariálne bunky potkanov in vitro
Abstrakt:Cieľom tejto in vitro štúdie bolo skúmať sekréciu inzulínu-podobného rastového faktora (IGF-I) a expresiu regulátora apoptózy (Bcl-2) po pridaní deoxynivalenolu (DON). Fragmenty buniek vaječníkov potkanov boli kultivované s DON 24 h: 10, 100 a 1000 ng.ml-1, kým kontrolná skupina bola bez DON-u. Sekrécia IGF-I bola stanovená RIA a expresia Bcl-2 analýzou Western-blotting. Sekrécia IGF-I bunkami vaječníkov nebola ovplyvnená DON-om, pričom expresia Bcl-2 bola ovplyvnená mykotoxínovým prídavkom pri všetkých dávkach. Na záver, naše výsledky naznačujú možný účinok DON-u na mechanizmus apoptózy v bunkách vaječníkov potkanov.
Klíčová slova:apoptóza, potkan, vaječníjy, Deoxynivalenol, IGF-I

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně