Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv deoxynivalenolu na ovariálne bunky potkanov in vitro
Autor: Zuzana Ardoňová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv deoxynivalenolu na ovariálne bunky potkanov in vitro
Abstrakt:Cieľom tejto in vitro štúdie bolo skúmať sekréciu inzulínu-podobného rastového faktora (IGF-I) a expresiu regulátora apoptózy (Bcl-2) po pridaní deoxynivalenolu (DON). Fragmenty buniek vaječníkov potkanov boli kultivované s DON 24 h: 10, 100 a 1000 ng.ml-1, kým kontrolná skupina bola bez DON-u. Sekrécia IGF-I bola stanovená RIA a expresia Bcl-2 analýzou Western-blotting. Sekrécia IGF-I bunkami vaječníkov nebola ovplyvnená DON-om, pričom expresia Bcl-2 bola ovplyvnená mykotoxínovým prídavkom pri všetkých dávkach. Na záver, naše výsledky naznačujú možný účinok DON-u na mechanizmus apoptózy v bunkách vaječníkov potkanov.
Kľúčové slová:apoptóza, potkan, vaječníjy, Deoxynivalenol, IGF-I

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene