Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikační číslo: 1505
Univerzitní e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Proděkanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv zearalenonu na ovariálne bunky ošípaných in vitro
Autor: Ing. Zuzana Ďaďanová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv zearalenonu na ovariálne bunky ošípaných in vitro
Abstrakt:Mykotoxíny sú kontaminanty krmív, ktoré môžu poškodiť plodnosť a spôsobiť abnormality hospodárskych zvierat. Cieľom tejto štúdie bolo skúmať vplyv zearalenonu (ZEA) na ovariálne bunky ošípaných. Ovariálne bunky boli inkubované so zearalenonom (ZEA) počas 24 hodín a to v dávkach: 10, 100, 1000 ng.ml-1, zatiaľ čo kontrolná skupina neobsahovala túto látku. Sekrécia progesterónu bola určená RIA analýzou a expresia kaspázy-3 pomocou imunocytochemie. Uvoľnenie progesterónu nebolo ovplyvnené prítomnosťou zearalenonu (u všetkých dávok). Na druhej strane kaspáza-3 bola stimulovaná zearalenonom (u všetkých dávok). Tieto údaje naznačujú možný vplyv zearalenonu na apoptózu cez intracelulárneho sprostredkovateľa - kaspáza-3 v bunkách vaječníkov ošípaných.
Klíčová slova:zearalenon, prosgesterón, kaspáza-3, ovariálne bunky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně