Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv zearalenonu na ovariálne bunky ošípaných in vitro
Autor: Ing. Zuzana Ďaďanová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv zearalenonu na ovariálne bunky ošípaných in vitro
Abstrakt:Mykotoxíny sú kontaminanty krmív, ktoré môžu poškodiť plodnosť a spôsobiť abnormality hospodárskych zvierat. Cieľom tejto štúdie bolo skúmať vplyv zearalenonu (ZEA) na ovariálne bunky ošípaných. Ovariálne bunky boli inkubované so zearalenonom (ZEA) počas 24 hodín a to v dávkach: 10, 100, 1000 ng.ml-1, zatiaľ čo kontrolná skupina neobsahovala túto látku. Sekrécia progesterónu bola určená RIA analýzou a expresia kaspázy-3 pomocou imunocytochemie. Uvoľnenie progesterónu nebolo ovplyvnené prítomnosťou zearalenonu (u všetkých dávok). Na druhej strane kaspáza-3 bola stimulovaná zearalenonom (u všetkých dávok). Tieto údaje naznačujú možný vplyv zearalenonu na apoptózu cez intracelulárneho sprostredkovateľa - kaspáza-3 v bunkách vaječníkov ošípaných.
Kľúčové slová:zearalenon, prosgesterón, kaspáza-3, ovariálne bunky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene