Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1505
Univerzitný e-mail: adriana.kolesarova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv striebra na ovariálne bunky potkanov
Autor: Ing. Martin Osúch
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv striebra na ovariálne bunky potkanov
Abstrakt:Častice striebra sú často komerčne využívané, pretože striebro je už dlhú dobu známe ako antibakteriálny angents. Vplyv častíc striebra na okolité prostredie a eukaryotické bunky však nie je zatiaľ presne známy. V tejto práci sú zhrnuté doterajšie poznatky z dostupnej literatúry týkajúce sa pôsobenia striebra na ovariálne bunky. Cieľom nášho výskumu bolo skúmať sekréciu inzulínu-podobného rastového faktora (IGF--I), steroidných hormónov progesterónu (P4) a estradiolu (E) a expresiu antiapoptotického peptidu Bcl-2 a apoptotických peptidov Bax a kaspázy-3 po experimentálnom podaní striebra. Koncentrácie IGF--I, P4 a E boli detekované RIA analýzou, expresia Bcl-2, Bax a kaspázy-3 metódou Western-immunoblotting. Vzorky ovariálnych buniek sme vystavovali pôsobeniu rôznych koncentrácii AgNO3: P1 90 mikro g.ml-1, P2 170 mikro g.ml-1, P3 330 mikro g.ml-1, P4 500 mikro g.ml-1 a P5 1000 mikro g.ml-1. Následne sme vzorky porovnávali s kontrolou bez pridania AgNO3 a vyhodnotili príslušnými analýzami. Zistili sme, že sekrécia rastového faktora IGF-I ovariálnymi bunkami potkanov nebola preukazne ovplyvnená dávkami 90 -- 1000 mikro g.ml-1 AgNO3. Podobne sekrécia steroidných hormónov progesterónu a estradiolu ovariálnymi bunkami nebola v našej práci preukazne ovplyvnená dávkami 90 -- 1000 mikro g.ml-1 AgNO3. Expresia Bcl-2 v ovariálnych bunkách bola stimulovaná pôsobením 90 -- 1000 mikro g.ml-1 AgNO3. Expresia Bax a kaspázy-3 bola stimulovaná dávkami 330, 500 a 1000 mikro g.ml-1 AgNO3. Z výsledkov našej štúdie je zrejmé, že striebro môže indukovať zmeny expresie markerov apoptózy v ovariálnych bunkách potkanov v závislosti od použitej dávky AgNO3. Naše poznatky môžu prispieť k objasneniu mechanizmu účinku striebra na ovariálne bunky živočíchov v procese apoptózy.
Kľúčové slová:vaječníky, apoptóza, ovariálne bunky, striebro, IGF-I, progesterón, estradiol, Bcl-2, Bax, kaspáza-3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene